Výpis systémových zpráv

PRÁVNÍ SLUŽBY – PROJEKT DESIGN AND BUILD

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 23.01.2020  
Datum zrušení 12.05.2020
Datum zahájení zadávacího řízení 23.01.2020
Označení verze Aktuální  (12.05.2020 23:23:37)
Systémové číslo P20V00000460
Stav zakázka byla zrušena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky PRÁVNÍ SLUŽBY – PROJEKT DESIGN AND BUILD
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem podlimitní veřejné zakázky na služby „PRÁVNÍ SLUŽBY – PROJEKT DESIGN AND BUILD“ je návrh druhu zadávacího řízení v návaznosti na typ veřejné zakázky, zpracování zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek podle FIDIC, administrace veřejné zakázky na výstavbu Sanatoria Pálava a součinnost v průběhu realizace stavby pro případy změn do smluvních podmínek (právní služby). Jedná se tak o komplexní službu, která má dvě části:
• 1. část se skládá se zpracování jednotlivých dokumentů zadávací dokumentace a zpracování smluvní dokumentace, a to vše ve složení dle podmínek FIDIC, Yelow book. A administrace veřejné zakázky, tedy od okamžiku vyhlášení do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Tato část zahrnuje mj. i kontrolu úplnosti a vhodného detailu technické specifikace pro zadání zakázky formou DESIGN AND BUILD či činnosti spojené s vyřizováním případných námitek a zastupováním před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), zejména vypracovávání návrhů stanovisek zadavatele k podaným námitkám, zpracovávání podkladů pro případné řízení před ÚOHS, v případě žádosti zadavatele také zastupování v řízení před ÚOHS.
• 2. část následné právní služby související s dříve provedeným zadávacím řízením v průběhu realizace stavby a to v případech zásahů do smluvních podmínek a zajištění a vedení všech řízení spojených s případnou úpravou uzavřené smlouvy a zpracování návrhů dodatků smlouvy, a to až do předání stavby bez vad a nedodělků.

Předmětem veřejné zakázky není zpracování technické specifikace stavby.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 výzvy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Právní služby
Datum ukončení příjmu nabídek 11.02.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Thermal Pasohlávky a.s.
IČO 27714608
Adresa
Pasohlávky 1
69122 Pasohlávky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 220246

Nahoru