Výpis systémových zpráv

Pracoviště apretace odlitků

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 28.11.2018  
Datum zrušení 11.01.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 28.11.2018
Označení verze Aktuální  (16.01.2019 14:52:49)
Systémové číslo P18V00009279
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Pracoviště apretace odlitků
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště apretace odlitků.

Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.

Vzhledem ke skutečnosti, že PM2,5 se chovají jako plyny a v plášti stávající haly jsou větrací světlíky a netěsnosti, všechny fugitivní PM2,5 uvnitř provozu proniknou těmito netěsnostmi a světlíky do vnějšího ovzduší. Instalací nových technologií dojde k významnému snížení těchto emisí.
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje zejména:
- přizpůsobení požadovaného technického řešení celého díla dle konkrétních dodávaných zařízení;
- vyřízení všech potřebných povolení pro provoz nové technologie;
- dodávku zařízení;
- montáž zařízení včetně napojení na stávající systém odsávání;
- potřebné úpravy a demontáže stávajících zařízení zadavatele bránících provedení dodávky včetně nutných přeložek sítí;
- komplexní vyzkoušení celého díla;
- uvedení zařízení do provozu.

Hlavní nově instalovaná zařízení jsou:

PS 3 Pracoviště apretace odlitků

PJ 3.1 Brousící automat pro střední odlitky
Automat provádí operace broušení odlitků do 150 kg v uzavřeném prostoru, odkud jsou veškeré emise vznikající tímto provozem odváděny do stávajících suchých filtrů. Odsátá vzdušina je po vyčištění vracena zpět do výrobního prostoru.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že v rámci zkušebního provozu v délce trvání 4 týdnů budou provedeny garanční zkoušky, a to za účelem ověření, zda dílo splňuje účastníkem garantované parametry uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy doložené v nabídce a další parametry uváděné dodavatelem v nabídce.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-041433
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Průmyslové stroje
  • Filtrační zařízení
  • Vzduchové filtry
  • Instalace a montáž strojů a přístrojů
  • Technicko-inženýrské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 07.01.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Slévárna Kuřim, a.s.
IČO 29291721
Adresa
Blanenská 157/93
66434 Kuřim
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru