Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Postřekov - změna užívání části objektu...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 09.03.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.03.2020
Označení verze Aktuální  (23.09.2021 14:06:44)
Systémové číslo P20V00001744
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Postřekov - změna užívání části objektu prodejny na tři sociální bytové jednotky
Druh Stavební práce
Popis CÍL PROJEKTU - STAVBY
Cílem projektu je výstavba 3-ti bytových jednotek z programu 11703 IROP- dotované z MMR ČR.
Cíle bude dosaženo provedením stavby s následným kolaudačním souhlasem užívání objektu.

VÝSLEDEK PROJEKTU – STAVBY
Výsledku projektu bude dosaženo tím, že ve 3 podporovaných bytech budou ubytováni spoluobčané dle pravidel MMR ČR v programu IROP11703,prioritní osa - 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Projektová dokumentace řeší změnu užívání části prodejny na 3. bytové jednotky a to ve 2NP objektu obchodního domu v obci Postřekov. Prostory ve 2NP jsou v současné době bez využití. Dle původní projektové dokumentace zde byla navržena prodejna textilu a průmyslového zboží.
V 1NP zůstává prodejna smíšeného zboží a také prodejna řeznictví.
S ohledem na změnu užívání bude potřeba provést novou vodovodní přípojku (stávající kapacitně nevyhovuje) a také novou kanalizační přípojku, na kterou budou napojeny 3. bytové jednotky (původní kanalizační přípojka pro prodejnu potravin a řeznictví bude ponechána).
Stávající přípojky NN a plynu k objektu jsou kapacitně vyhovující, tudíž budou ponechány. Budou provedeny pouze vnitřní části (napojení bytů).
Ostatní stavební objekty a inženýrské stavby, které řeší projektová dokumentace, budou sloužit pro zajištění provozu těchto bytových jednotek.

H) NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /pracovníků apod.)
SO 01 - objekt prodejny se 3 b.j.:
Stávající zastavěná plocha stavby : 435 m2
Celková plocha stavby – nová : 435 m2
Byt č.1 – 3kk : 83,45 m2
Byt č.2 – 2kk : 67,62 m2
Byt č.3 – 3kk : 85,18 m2
Plocha komunikací (k bytům) : 47,6 m2
Plocha ostatní (k bytům) : 15,7 m2
Plocha prodejen : 324,0 m2
Podlahová plocha bytová : 237,6 m2
Podlahová plocha nebytová : 387 m2
Výška stavby : ~ 9,1 m
Počet podzemních podlaží : 1 - částečně podsklepeno 7% plochy stavby
Počet nadzemních podlaží : 2
Počet bytových jednotek : 3 byty
SO 02 - parkoviště - stávající:
Počet parkovacích stání celkem : min 8 – vyhovuje
Počet parkovacích stání byty : 3 – vyhovuje
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 469 117,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2020-008488
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 28' 1.2226" N, 12° 51' 48.8757" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 07.04.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Postřekov - změna užívání části objektu prodejny na tři sociální bytové jednotky
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Postřekov
IČO 00253685
Adresa
Postřekov 270
34535 Postřekov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 359217

Nahoru