Výpis systémových zpráv

Poskytování právního poradenství a konzultací II

Datum uveřejnění 29.01.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.12.2017
Označení verze Aktuální  (25.02.2019 09:18:50)
Systémové číslo P18V00000606
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Poskytování právního poradenství a konzultací II
Druh Služby
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování právních služeb pro zadavatele, a to ve vztahu ke všem činnostem, ke kterým v rámci jeho působení dochází. Právní služby budou spočívat zejména v komplexním právním poradenství, zpracování právních stanovisek a analýz, právním zastupování v řízeních před soudy a jinými orgány, zastupování při jednáních a posuzování smluv a jiných právních službách dle pokynů zadavatele.
Rámcová smlouva bude uzavřena s jedním dodavatelem do 31. 12. 2019. Služby budou čerpány měsíčně dle aktuální potřeby zadavatele. Rozsah objednaných právních služeb je 2 929 hodin v období let 2018 až 2019.
Jedná se o poskytování právních služeb zejména v následujících oblastech:
a) Právní poradenství v oblasti vnitřních předpisů zadavatele,
b) Právní poradenství v oblasti korporátního a občanského práva, vč. sepisování smluv, jejich revizí, zastoupení objednatele při jednáních se smluvními partnery, příprava dodatků ke smlouvám atd.;
c) Právní poradenství v oblasti pracovního práva;
d) Právní zastoupení v oblasti správního práva;
e) Právní poradenství v oblasti finančního práva (daňová řízení);
f) Právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek, veřejné podpory a práva EU.

Právní služby budou poskytovány zejména v tomto rozsahu:
a) Účast a zastupování objednatele při jednáních (včetně soudních řízení a jednání se smluvními partnery);
b) Zpracování dílčích právních stanovisek, resp. právních rozborů vztahujících se ke konkrétnímu problému;
c) Poskytování právních porad a konzultací;
d) Sepisování smluv a jiných listin a dokumentů, jejich revize, posouzení návrhů smluv, příprava dodatků ke smlouvám;
e) Další právní služby související s činností objednatele.
f) Výstupem činnosti dodavatele bude zejména právní analýza a stanovisko k řešené právní otázce, doporučení dalšího postupu, návrh nápravných opatření, případně ústní nebo písemné sdělení relevantních informací, a to vždy dle povahy poskytnutých právních služeb.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 991 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření rámcové dohody
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Právní služby
  • Právní poradenství a zastupování
Datum ukončení příjmu nabídek 18.12.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Poskytování právního poradenství a konzultací II
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ano
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
IČO 75082136
Adresa
Berní 2261/1
40001 Ústí nad Labem
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 479225

Nahoru