Výpis systémových zpráv

Pořízení technologie do společnosti Tools+ s.r.o.

Datum uveřejnění 16.11.2020  
Označení verze Aktuální  (05.01.2021 12:42:29)
Systémové číslo P20V00009378
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Pořízení technologie do společnosti Tools+ s.r.o.
Druh Dodávky
Popis 1) Identifikace zadavatele (název, sídlo, IČ, oprávněná osoba)
Tools+ s.r.o.
Zlivice 86, 397 01 Čížová
63677318
Sp.zn. C 10534 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:
EU LEGAL ADVISORY, s.r.o
Vladislavova 250
397 01 Písek
(Technologické centrum Písek – šedivá budova)
IČ: 29377099
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
email: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info
2) Název zakázky
Pořízení technologie do společnosti Tools+ s.r.o.

3) Druh zakázky
Dodávky

4) Předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodávka čtyřosého horizontálního obráběcího centra.
Podkladem pro vypracování nabídky je technická specifikace, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 1.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

5) Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 18. 12. 2020 v 14:00 hod na adrese
TOOLs+ s.r.o., Zlivice 86, 397 01 Čížová
Na nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, bude pohlíženo, jako by nebyly podány.

6) Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

7) Další (nepovinné) informace
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Obráběcí centra
Datum ukončení příjmu nabídek 18.12.2020 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Tools+ s.r.o.
IČO 63677318
Adresa
Zlivice 86
39701 Čížová
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru