Výpis systémových zpráv

Pořízení technologie do společnosti METAL – POVRCHOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Datum uveřejnění 10.08.2018  
Označení verze Aktuální  (11.09.2018 16:22:58)
Systémové číslo P18V00006633
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Pořízení technologie do společnosti METAL – POVRCHOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Druh Dodávky
Popis 1) Identifikace zadavatele
Název: METAL-POVRCHOVÉ ÚPRAVY, s.ro.
Sídlo: Mohelno č. p. 322, 675 75 Mohelno
IČ: 26237491
DIČ: CZ26237491

Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:

Název: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Sídlo: Veveří 3163/111, 616 00 Brno
IČ: 29377099
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Zadavatel se rozhodl nechat se na základě příkazní smlouvy zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením výše uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.

2) Název zakázky
Pořízení technologie do společnosti METAL – POVRCHOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

3) Druh zakázky
- Dodávky.

4) Předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodávka technologie tryskacího boxu včetně kompresorovny, přičemž box a kompresorovna tvoří funkční a vzájemně kompatibilní celek.
Podkladem pro vypracování nabídky je technická specifikace, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 1.
Uchazeč ve své nabídce předloží specifikaci zařízení dle přílohy č. 1 Technická specifikace, ze které bude patrné, že požadované parametry jím nabízené plnění splňuje.
Pokud nabídka uchazeče nebude splňovat minimální požadavky definované v příloze č. 1 Technická specifikace, bude to důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího hodnocení a vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

- Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

5) Lhůta a místo pro podání nabídky
- Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 27. 8. 2018 v 12: 00 hod
- Nabídky budou doručeny na pobočku osoby zastupující zadavatele:

EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Vladislavova 250
397 01 Písek
(Technologické centrum Písek - šedivá budova)6) Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info


7) Další (nepovinné) informace
- Předpokládaná hodnota zakázky je 5 500 000 Kč bez DPH

- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Povrchové úpravy
  • Čištění trubkových konstrukcí tryskáním
Datum ukončení příjmu nabídek 27.08.2018 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název METAL-POVRCHOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
IČO 26237491
Adresa
Mohelno 322
67575 Mohelno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru