Výpis systémových zpráv

Pořízení hasičské techniky pro JSDH Dubňany – CAS

Datum uveřejnění 20.06.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.06.2019
Označení verze Aktuální  (01.10.2019 08:23:09)
Systémové číslo P19V00005144
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Pořízení hasičské techniky pro JSDH Dubňany – CAS
Druh Dodávky
Popis Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Dubňany, vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (velkoobjemové hašení) pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

Zakázka bude spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Zadavatel si vyhrazuje právo při jednání o smlouvě s vybraným uchazečem nebo v okamžiku, kdy mu budou známa ustanovení smlouvy s financující institucí, jimiž se budou zadavatel a uchazeč povinni řídit, zakotvit tato ustanovení do kupní smlouvy, nebo do dodatku kupní smlouvy. Uchazeč je povinen tyto podmínky přijmout.

CAS musí splňovat požadavky dané:
• předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR. Veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS, včetně výjimek jsou uvedeny v technickém průkazu motorového vozidla (osvědčení o registraci vozidla) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů. Součásti dokumentace musí být ověřená kopie certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě výrobku,

• vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. Dodávaná CAS musí plnit minimální emisní limit EURO V.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 7 400 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-020166
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Cisternové automobilové stříkačky
Datum ukončení příjmu nabídek 06.08.2019 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.stavebnionline.cz/profil/dubnany
Smlouva Pořízení hasičské techniky pro JSDH Dubňany – CAS
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Dubňany
IČO 00284882
Adresa
Nám. 15.dubna 1149
69603 Dubňany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 325775

Nahoru