Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

POŘÍZENÍ FVE PRO SPOLEČNOST SMIP SPOL. S R.O.

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 04.07.2022  
Datum zrušení 01.08.2022
Datum zahájení zadávacího řízení 04.07.2022
Označení verze Aktuální  (01.08.2022 21:15:28)
Systémové číslo P22V00005010
Stav zakázka byla zrušena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky POŘÍZENÍ FVE PRO SPOLEČNOST SMIP SPOL. S R.O.
Druh Dodávky
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace solární fotovoltaické elektrárny (dále rovněž „FVE“) na střešu stávajícího objektu na výše uvedené adrese sídla zadavatele, včetně zaškolení pracovníků zadavatele. FVE bude sloužit pro výrobu elektrické energie ze sluneční energie, která bude spotřebována na místě a přebytky budou dodány do akumulačního systému.

Výše uvedený předmět veřejné zakázky bude realizován plně v souladu s výše specifikovanou výzvou Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 - III. Výzva, 01_19_316, programu Úspory energie – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, Prioritní osa 3, Specifický cíl 3.2 a bude respektovat veškeré související podmínky a požadavky dotační výzvy, které jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele a dotačního programu:
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/

Předmětem zakázky je dále zapojení FVE do rozvodné soustavy zadavatele, závazek dodavatele k provádění servisu FVE, přičemž zahájení plnění dle servisní smlouvy, která závazek k provádění servisu FVE upravuje, započne dnem prvního paralelního připojení FVE. Plnění dle servisní smlouvy bude realizováno od jeho zahájení, tak jak je definováno výše, až do konce doby udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti trvá 5 let po ukončení realizace projektu, zadavatel bude dodavatele informovat o přechodu projektu do stavu udržitelnosti a o termínu ukončení stavu udržitelnosti neprodleně poté, co se tyto termíny od poskytovatele dotace dozví).
Dále je předmětem garance dodávky náhradních dílů a součinnost při vyřízení licence na výrobu el. energie (ERÚ) i připojení FVE dle smlouvy s provozovatelem distribuční sítě (EG.D) a všech dalších potřebných povolení, spojených se zprovozněním a provozováním FVE, včetně součinnosti při kolaudaci. Součástí jsou také veškeré činnosti a technologie požadované společností EG.D dle aktuální smlouvy o připojení, která je součástí příloh zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ano
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Solární fotovoltaické moduly
  • Instalace a montáž solárních zařízení
  • Akumulátory, galvanické články a baterie
Datum ukončení příjmu nabídek 28.07.2022 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/smip-spol-s-r-o
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název SMIP spol. s r.o.
IČO 49062590
Adresa
Okružní 1298
39601 Humpolec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2022-012600

Nahoru