Výpis systémových zpráv

Pořízení automatického optického měřícího přístroje a 3D skeneru

Datum uveřejnění 20.06.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.06.2018
Označení verze Aktuální  (08.08.2018 15:55:31)
Systémové číslo P18V00004882
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Pořízení automatického optického měřícího přístroje a 3D skeneru
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka automatického optického měřícího přístroje a 3D skeneru.

Zakázka je rozdělena na 2 samostatné části:
- Část 1 Automatický optický měřící přístroj,
- Část 2 3D skener.

Dodavatel může podat nabídku na vybranou část či obě části. Nabídky pro jednotlivé části se předkládají samostatně (tj. samostatný svazek dokumentů). Dodavatel může podat v jedné části zadávacího řízení pouze jednu nabídku.

Podrobná specifikace rozsahu dodávky a technických požadavků je uvedena v příloze č. 5 Technická specifikace, která je zpracovaná samostatně pro část 1 i část 2:
- příloha č. 5a Technická specifikace pro část 1 Automatický optický měřící přístroj,
- příloha č. 5b Technická specifikace pro část 2 3D skener.

Dodávané zařízení musí beze zbytku všechny vymezené technické požadavky. Uchazeč je oprávněn nabídnout lepší technické parametry, než jsou zadavatelem vyžadované.

Vybraný dodavatel je povinen dodržet příslušné metodiky platné v rámci uvedených zdrojů financování, zejména s ohledem na vedení důkladné dokumentace realizace. Vybraný dodavatel bude povinen v souladu s § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Variantní nabídky nejsou přípustné. Veškeré dodávané zařízení a všechny jeho součásti musí být nové a dosud nepoužívané.

Dodávané zařízení musí beze zbytku všechny vymezené technické požadavky. Uchazeč je oprávněn nabídnout lepší technické parametry, než jsou zadavatelem vyžadované.

Místo pro podání nabídek:
OLZA, spol. s r.o., Žihla 931, 739 91 Jablunkov

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Niemiec, Čtyři oči, spol. s r.o.
tel.: + 420 725 091 636,
e-mail: niemiec@ctyrioci.cz
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Měřící a řídící zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 23.07.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název OLZA, spol. s r.o.
IČO 61944122
Adresa
Žihla 931
73991 Jablunkov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 635220

Nahoru