Výpis systémových zpráv

"PĚŠÍ STEZKA „KAMENICKÝ KOPEC“ K.Ú. ZÁKUPY“

Datum uveřejnění 18.06.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.06.2018
Označení verze Aktuální  (08.08.2019 12:27:41)
Systémové číslo P18V00005014
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "PĚŠÍ STEZKA „KAMENICKÝ KOPEC“ K.Ú. ZÁKUPY“
Druh Stavební práce
Popis Celková délka úprav činí: stezka – cca 240,0 m, schody – cca 150,0 m v šířce cca 1,5 m. Celá délka trasy stezky sleduje stávající nezpevněné cesty, vytvořené pěší turistikou. Část stezky se schodišťovými stupni byla již před lety zhotovena z okolního materiálu tj. čedičových kamenů a ze 70% je již poničena. V rámci stavby bude tato část stezky zachována. Ohraničení bude doplněno čedičovými kameny, které se nachází v místě stavby. Nově se osadí a doplní schodišťové stupně v množství – cca 42 ks. Prostor mezi jednotlivými stupni bude vyspraven.

Součástí stavby budou na začátku a konci pěší stezky vybudována odpočinková místa o rozměrech cca 3,0 x 3,0 m s osazením informačních tabulí a umístěním laviček. Stavba nebude zasahovat do přilehlých pozemků a bude se nacházet pouze na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Zákupy. Odvedení povrchových vod bude provedeno osazením svodnic od m. 175,00 s odstupem po cca 20 metrech až do konce úseku, tj. do m. 240,0 m. Jedná se celkem o 5 ks svodnic. Celková plocha zpevnění činí u stezky a schodišťových ploch cca 585 m2. Konstrukční vrstvy jsou navrženy z přírodního materiálu tj.: štěrkodrť fr. 0-22 v tl. 250 mm, výplň výsivkou v množství 30 kg/m2. Před položením konstrukce bude provedeno odstranění křovin a stromů o průměru do 10ti cm a kácení 5 ks stromů o průměru do 30ti cm. Dále pak bude provedena úprava pláně bez zhutnění. Práce v prostoru schodiště budou muset být prováděny ručně.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 536 569,68 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 29.06.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva "PĚŠÍ STEZKA „KAMENICKÝ KOPEC“ K.Ú. ZÁKUPY“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Zákupy
IČO 00261114
Adresa
Borská 5
47123 Zákupy
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 222756

Nahoru