Výpis systémových zpráv

"PD_ rekonstrukce povrchu manipulační plochy u pavilonu stravování a družiny v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří"

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 04.08.2017  
Datum zrušení 28.08.2017
Datum zahájení zadávacího řízení 04.08.2017
Označení verze Aktuální  (22.11.2018 12:27:48)
Systémové číslo P17V00005621
Stav zakázka byla zrušena (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "PD_ rekonstrukce povrchu manipulační plochy u pavilonu stravování a družiny v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří"
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci povrchu manipulační plochy u pavilonu stravování a družiny vč. zhotovení přístupového chodníku pro veřejnost a zaměstnance školy v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří. Součástí bude i rekonstrukce navazujícího přístupu ke shromažďovací ploše před hlavním vstupem do ZŠ, jehož součástí je i schodiště a opěrná zeď. Projekt by měl také řešit umístění nádob na komunální odpad.
Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Zakázka bude složena z následujících činností:
* zaměření (výškopis a polohopis)
* průzkum a posouzení součastného stavu vč. potřebných sond
* návrh stavby včetně projednání se zadavatelem
* inženýrská činnost k ÚR vč. nabytí právní moci
* vyjádření dotčených orgánů
* vypracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro zadání a realizaci stavby
* inženýrská činnost pro stavební povolení vč. nabytí právní moci
* výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální resp. platné verze
Požadovaný počet výtisků PD:
3x PD v úrovni pro vydání ÚR vč. vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG,DGN,DOC,XLS, apod.
6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG,DGN,DOC,XLS, apod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 23' 4.0607" N, 13° 10' 16.6544" E
Předmět CPV
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 28.08.2017 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva "PD_ rekonstrukce povrchu manipulační plochy u pavilonu stravování a družiny v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru