Výpis systémových zpráv

PD pro akci "Chodníky v obci Dubenec - III.etapa"

Datum uveřejnění 20.11.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.11.2019
Označení verze Aktuální  (22.01.2020 08:33:13)
Systémové číslo P19V00009895
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky PD pro akci "Chodníky v obci Dubenec - III.etapa"
Druh Služby
Popis Předmětem této zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby (DUR+DSP, PDPS) pro stavební akci „Chodníky v obci Dubenec – III.etapa“ délka řešeného úseku 430 m. V místě stavby chodníku se nachází stávající stavba chodníku z betonových dlaždic.

Cenová nabídka bude obsahovat projektovou dokumentaci v úrovni DÚR, DSP, PDPS včetně:
- Geodetické zaměření.
- PD veřejného osvětlení ve stupni DUR a PDPS.
- PD chodníku s opěrnou zdí, autobusovou zastávkou, úpravou stávajícího schodiště u MŠ, doplněním kanalizace a uličních vpustí v kanalizaci ve stupni DUR a PDPS.
- PD přemostění stávající vodoteče
- Vypracování výkazu výměr a rozpočtu dle vyhlášky 230/2012 Sb
- Inženýrská činnost vč. autorského dozoru
- Zpracování žádosti na SFDI v roce 2021, realizace v roce 2022, včetně konzultací s pracovníky fondu SFDI.

Dále je požadováno:
- Projektové řízení a komunikace s SFDI ‚Státní fond dopravní infrastruktury) v rámci podání žádosti a realizace projektu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 250 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
  • Technicko-inženýrské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 09.12.2019 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Dubenec
IČO 00277801
Adresa
čp. 210
54455 Dubenec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 216984

Nahoru