Výpis systémových zpráv

PD - Kanalizace Horšovský Týn - Semošice

Datum uveřejnění 03.06.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.06.2016
Označení verze Aktuální  (14.07.2016 09:42:58)
Systémové číslo P16V00005795
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky PD - Kanalizace Horšovský Týn - Semošice
Druh Služby
Popis Předmětem výzvy je požadavek na předložení nabídky na provedení projekčních prací a související inženýrské činnosti pro stavbu Kanalizace Horšovský Týn - Semošice dle návrhu – Investičního záměru s názvem: „Horšovský Týn – Semošice, kanalizace a ČOV“ - varianta přečerpávání splaškových vod na centrální čistírnu odpadních vod do Horšovského Týna. Stávající kanalizace bude využita jako dešťová. Předmětem řešení bude v souladu s investičním záměrem nová kanalizace pro odvádění splaškových vod. Celková délka nových kanalizačních stok bude cca 2650 m doplněná o kanalizační šachty v celkovém počtu cca 80 ks. Systémem gravitačních stok budou splaškové vody svedeny do čerpací stanice a odtud přečerpávány výtlačnou stokou v celkové délce cca 2050 m na ČOV v Horšovském Týně. Předmětem řešení bude elektropřípojka NN pro ČS, vlastní čerpací stanice a místní (obslužná) komunikace. Předmětem řešení dále budou přípojky pro splaškové vody z jednotlivých nemovitostem v předpokládaném počtu cca 60 ks. Přípojky budou projekčně řešeny jako celek, složený z veřejné části (od stoky po hranici pozemku) a ze soukromé částí, která bude opatřena kontrolní revizní šachtou - dále je "Projekt"
v rozsahu:

1. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - kanalizace (DUR);
2. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - přípojky (DUR);
3. Dokumentace pro vydání stavebního povolení - kanalizace (DSP);
4. Dokumentace pro provádění stavby kanalizace vč. přípojek na veřejné části (DPS);
5. Autorský dozor při provádění stavby (AD)
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 17.06.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva PD - Kanalizace Horšovský Týn - Semošice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Horšovský Týn
IČO 00253383
Adresa
náměstí Republiky 52
34601 Horšovský Týn
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60064082

Nahoru