Výpis systémových zpráv

PASOHLÁVKY - LÁZEŇSKÝ VODOVOD

Datum uveřejnění 31.05.2016  
Označení verze Aktuální  (04.11.2016 18:58:25)
Systémové číslo P16V00005645
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky PASOHLÁVKY - LÁZEŇSKÝ VODOVOD
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je lázeňský vodovod. Navržená stavba je situována jihovýchodně od obce v doposud nezastavěném území mezi souvisle zastavěným územím obcí a rekreačním areálem Merkur. Vodovod je umístěn v souběhu se stávající účelovou
2/17
provizorně zpevněnou komunikací s poměrně členitým podélným profilem. Přilehlé okolí je zatím nezastavěné, levá strana po směru staničení je určena územním plánem jako veřejná parková (zeleň) a zde výstavba nepřichází v úvahu ani v budoucnu. V katastru nemovitostí jsou dotčené pozemky vedeny v druhu pozemku jako ostatní plocha (ostatní komunikace, zeleň), pouze p.č.3163/591 jako ovocný sad (konec úseku). Zájmové území zasahuje do jednoho katastrálního území, a to k.ú. Mušov.
Na nově vybudovaném řadu bude zřízeno celek 6 hydrantů s primární funkcí odkalení a odvzdušnění. Tyto hydranty lze v budoucnu využívat i pro požární účely. Nový trubní rozvody je navržen v profilu DN 100 mm a zokruhuje stávající koncovou větev s páteřním přívodem.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v projektové dokumentaci „Pasohlávky – lázeňský vodovod“ zpracované obchodní společností T-PRO.ING s.r.o., Tovární kolonie 9, 691 41 Břeclav, IČO: 292 45 702, zastoupené Ing. Vladimírem Tauchmanem, ČKAIT 1003445, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a Ing. Milanem Bartolšicem, ČKAIT 1002273, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (dále též „PROJEKT“).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 986 000,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva PASOHLÁVKY - LÁZEŇSKÝ VODOVOD
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Thermal Pasohlávky a.s.
IČO 27714608
Adresa
Pasohlávky 1
69122 Pasohlávky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 220246

Nahoru