Výpis systémových zpráv

Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany

Datum uveřejnění 24.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.07.2017
Označení verze Aktuální  (03.01.2019 08:25:15)
Systémové číslo P17V00005263
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany“. Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace, výstavbu nových parkovacích ploch pro osobní automobily, výstavbu chodníků pro pěší. Celkem je navrženo 38 parkovacích stání o základních rozměrech 2,50 x 5,00 m, z toho jsou 2 místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace o rozměrech 3,50 x 5,00 m. Nové chodníky jsou navrženy v minimální šířce 1,50 m, napojeny vždy na stávající chodníky. Na parkovací ploše jsou umístěny stojany na kola – celkem 31 ks. Dešťové vody budou zasakovány na pozemcích investora. Vsaky budou vybaveny bezpečnostním přepadem zaústěným do stávající dešťové stoky. V dotčené lokalitě bude doplněno nové veřejné osvětlení napojené do stávající sítě. Bude provedeno odstranění stávající náletové zeleně a provedena nová výsadba dle osazovacího plánu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 853 437,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Výstavba parkovišť
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Obnova povrchu vozovky
  • Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
  • Služby vysazování a údržby zelených ploch
Datum ukončení příjmu nabídek 15.08.2017 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hrušovany nad Jevišovkou
IČO 00292877
Adresa
náměstí Míru 22
67167 Hrušovany nad Jevišovkou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 214432

Nahoru