Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 23.05.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.05.2017
Označení verze Aktuální  (31.08.2020 10:49:28)
Systémové číslo P17V00003330
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je samostatné parkoviště včetně veřejného osvětlení. Stavba se nachází v Královéhradeckém kraji v intravilánu města Náchod v blízkosti městského hřbitova. Parkoviště je navrženo z důvodu zajištění dostatečného počtu parkovacích stání u městského hřbitova.
V současnosti je v zájmovém území plocha s nezpevněným povrchem. V řešené oblasti se nachází trasy podzemních inženýrských sítí. V rámci výstavby parkoviště je navržená výšková úprava a ochrana stávajících inženýrských sítí. Průběhy sítí jsou orientační, přeneseny z podkladů získaných od jejich správců. Před započetím stavby je nutné nechat všechny sítě vytýčit, popřípadě vypípat, včetně hloubky jejich uložení. V případě, že dojde během stavby ke střetu s některou z inženýrských sítí, bude tato skutečnost řešena ve vzájemné koordinaci a na základě diskuze s projektantem a správcem sítě.
Veřejné osvětlení bude realizované ze stávajícího sloupu veřejného osvětlení, kde dojde, pro realizaci odbočení, k výměně stávající stožárové výzbroje.
Zadavatel upozorňuje účastníky, aby brali na vědomí, že ve smuteční obřadní síni budou organizovány smuteční obřady. V době konání smutečních obřadů musí být zabezpečen příjezd k obřadní síni. Zároveň musí být zabezpečen průchod a v nezbytně nutné míře příjezd k objektu čp. 472 (školní pozemky).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 800 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Zařízení pouličního osvětlení
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 12.06.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Náchod
IČO 00272868
Adresa
Masarykovo náměstí 40
54701 Náchod
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 211671

Nahoru