Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Park u města Prahy v Náchodě

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 11.03.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.03.2016
Označení verze Aktuální  (26.06.2017 12:23:26)
Systémové číslo P16V00001230
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Park u města Prahy v Náchodě
Druh Stavební práce
Popis Předmětem VZ je provedení díla s názvem „Park u města Prahy v Náchodě“ včetně všech souvisejících plnění a prací v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále jen ZD).
Dílo je součástí projektu Vítejte v Evropském městě Náchod – Kudowa-Zdrój, který se uchází o podporu z programu Interreg V-A ČR - PL 2014 – 2020, prioritní osa 2.Předmět veřejné zakázky je vybudování parku podle projektové dokumentace s názvem „Park u města Prahy“ vypracovanou projekční společností ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, zák. č. 1235.7 z července 2015 a výkazem výměr viz příloha č. 1 ZD Projektová dokumentace.

Projektová dokumentace „Park u města Prahy“ se člení na tyto objekty:
SO 01 – hrubé terénní úpravy
SO 02 – zemní práce + drenáže
SO 03 – geologické práce
SO 04 – plot z gabionu + zděné lavičky
SO 05 – brána rozdělující park na dvě části
SO 06 – elektro
SO 07 – přípojka vodovodu
SO 09 – umělé zavlažování
SO 10 – zpevněné a zelené plochy
SO 11 – výsadba
SO 12 – herní prvky
SO 13 – parterové prvky
SO 14 – treláž

Předmětem této zakázky není:

- SO08 – obrazovka a mobilní pódium
- umělecky zpracována plastika zakladatele města rytíře Hrona v podobě meče

Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace.
Dílo bude realizováno za účelem provedení celkové obnovy parku. Navrhovaná stavba se nachází v centru Města Náchoda. Park leží na spojnici mezi ulicí Zámeckou a Masarykovým náměstím. Po provedení demolice stávající části oplocení směrem k Masarykovu náměstí bude park opticky propojen s centrem Města Náchoda. Park bude tematicky rozdělen do dvou částí. Jedná se o část pobytovou a část herní. V pobytové části budou prezentovány významné osobnosti Města Náchoda. Informace o 12 vybraných osobnostech budou návštěvníkům představeny na zděných lavičkách na kterých bude umístěna mosazná tabulka s údaji o osobnosti a QR kodem pro možnost mobilní aplikace. V druhé části parku budou osazeny herní prvky. V místech původní hradby bude vybudována kaskádovitá stěna z gabionů. Účel díla je tedy rozšíření a rekultivace veřejně přístupného parku, zahrnující též estetickou stránku díla.
Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že park u města Prahy v Náchodě se nachází v městské památkové zóně a že stavební úpravy budou probíhat pod dohledem pracovníků památkové péče. Zhotovitel se zavazuje připomínky a požadavky těchto pracovníků respektovat a dodržovat.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 134 178,42 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 30.03.2016 15:15:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Park u města Prahy v Náchodě
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Náchod
IČO 00272868
Adresa
Masarykovo náměstí 40
54701 Náchod
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 211671

Nahoru