Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

PÁNOV - MODERNIZACE FARMY II.

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 31.03.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.04.2016
Označení verze Aktuální  (16.05.2016 09:37:14)
Systémové číslo P16V00002389
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky PÁNOV - MODERNIZACE FARMY II.
Druh Stavební práce
Popis Předmětem projektu jsou stavební práce a stavební úpravy dvou hal pro výkrm brojlerových kuřat na farmě Pánov.
Po dobu vázanosti projektu na účel budou stáje využívány pro výkrm brojlerových kuřat.
Farmu tvoří celkem 9 hal pro výkrm brojlerů. Technologie krmení, systém ventilace i technologie je na všech halách od firmy Big Dutchman. Na všech halách jsou niplové napáječky vč. odkapávacích misek zn. Corti. Vytápění hal je zemním plynem pomocí topidel Ermaf. Vysokotlaké chlazení je nainstalováno na hale č. 1. Ve všech halách je podtlakový systém ventilace. Přívod vzduchu je řešen pomocí bočních klapek po obou stranách stájí, odtah vzduchu přes štítové ventilátory a odtahové komíny. Osvětlení všech hal je pomocí zářivek.
Haly 1 a 2 jsou přízemní budovy se sedlovou střechou půdorysně ve tvaru obdélníka o rozměrech 112 x 14,5 m a kapacitou 32 000 ks kuřat. Střešní krytina vlnitý plech.
Haly 3 a 4 jsou přízemní budovy se sedlovou střechou půdorysně ve tvaru obdélníka o rozměrech 94 x 14,5 m a kapacitou 28 000 ks kuřat. Střešní krytina vlnitý plech.
Haly 5 až 9 jsou přízemní budovy se sedlovou střechou půdorysně ve tvaru obdélníka o rozměrech 91 x 11,5 m a kapacitou 22 000 ks kuřat. Jedná se o stavby typu Bios. Střešní krytina vlnitý eternit. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Každá hala je řízena samostatně svým řídicím systémem. Obslužná komunikace je asfaltová. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu.
Celková kapacita farmy je 230 000 ks. Na halách č. 1 a 2 díky nízké vrstvě izolační hmoty střechy haly dochází v teplých dnech k přehřívání kuřat a jejich následnému úhynu. Střešní část obou hal je tvořena plechovými podhledy, mezi kterými je cca 80 mm stávající izolace. Tato izolace je zakryta lepenkou. Střešní krytina je také plechová a je položená přímo na lepence. Střecha není odvětraná, chybí tedy větrací mezera. Vzhledem k teplotám panujícím v této oblasti je současná vrstva již vyžilé izolace nedostatečná. Doplněním stávající izolace se navíc dojde k úspoře spotřeby plynu na vytápění hal.
Provedením stavebních úprav předpokládáme zvýšení pohody ustájených hospodářských zvířat, zlepšení mikroklimatu stájového prostředí, menší úhyny, lepší konverzi krmiva a celkové ekonomické efektivity farmy.
Předmětem stavebních úprav bude na halách č. 1 a 2 demontáž hromosvodu, demontáž střešní krytiny vč. okapů a svodů, demontáž veškeré izolace, demontáž stávajících dřevěných hranolů, montáž nových hranolů a nové krytiny na střechu a montáž PUR/PIR panelového podhledu. K odvětrání půdního prostoru mezi střechou a podhledem bude použito odvětrávacích ventilačních hlavic.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Pánov - technická specifikace (Příloha č. 1)
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 400 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Střechy
  • Demontážní práce
  • Tepelná izolace střech
  • Opravy a údržba střech
  • Opravy střech
  • Tepelné izolace
Datum ukončení příjmu nabídek 26.04.2016 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva PÁNOV - MODERNIZACE FARMY II.
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Výkrm Třebíč, s.r.o.
IČO 27684067
Adresa
Karlov 196
28401 Kutná Hora
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 632613

Nahoru