Výpis systémových zpráv

PÁNOV - DEZINFEKČNÍ BRÁNA

Datum uveřejnění 12.12.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.12.2018
Označení verze Aktuální  (27.02.2019 12:06:05)
Systémové číslo P18V00009534
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky PÁNOV - DEZINFEKČNÍ BRÁNA
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka a montáž dezinfekční brány na farmu Pánov a všechny s tím související dodávky, práce a činnosti, podle zadání VŘ.
Specifikace zakázky je vyjma tohoto dokumentu dále uvedena také v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Příloha č. 1a - Specifikace
- Příloha č. 1b - Situace
Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/vykrm-trebic-s-r-o
Zadavatel s ohledem na charakter zakázky neumožňuje dílčí plnění. Nabídka musí být účastníkem předložena na celý rozsah předmětu zakázky.

6.2 Prohlídka staveniště
Prohlídka staveniště bude umožněna dne 19. 12. 2018 v 10.00 hodin nebo dne 20. 12. 2018 v 10:00 hodin na adrese: Výkrm Třebíč, s.r.o., farma Pánov u Hodonína, 695 01 Hodonín.
Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby účastníci zaslali kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové řízení přihlášku s uvedením obchodního jména firmy a jména osob, které se místního šetření zúčastní.
Přihlášku na prohlídku staveniště je nutné zaslat e-mailem kontaktní osobě zadavatele nejpozději jeden (1) pracovní den před termínem konání prohlídky staveniště.
Z organizačních důvodů žádáme účastníky, aby respektovali stanovené termíny prohlídky staveniště.

6.3 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 200.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 200 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Zemědělské stroje
  • Stroje pro drůbežnictví
  • Výstavba zemědělských objektů
  • Instalace a montáž zemědělských a lesnických strojů
  • Dezinfekce
Datum ukončení příjmu nabídek 21.01.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Výkrm Třebíč, s.r.o.
IČO 27684067
Adresa
Karlov 196
28401 Kutná Hora
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 632613

Nahoru