Výpis systémových zpráv

OŘ/17/MP/15 - Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská

Datum uveřejnění 20.04.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.04.2015
Označení verze Aktuální  (15.04.2019 13:51:05)
Systémové číslo P15V00002131
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky OŘ/17/MP/15 - Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská
Druh Dodávky
Popis Předmětem veřejné zakázky je instalace a následný nájem zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel (dále jen „zařízení“) na třech úsecích komunikací v Havířově, včetně zajištění zejména následujících činností a služeb:
a) vypracování příslušné projektové dokumentace, zajištění veškeré potřebné inženýrské činnosti, včetně majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, a zajištění příslušného územního souhlasu, popř. jiného zákonného povolení, včetně úhrady všech souvisejících poplatků;
b) zajištění instalace zařízení;
c) napojení zařízení na zdroj elektrické energie, uvedení zařízení do provozu a hrazení nákladů za spotřebu elektrické energie;
d) poskytnutí programového vybavení, tj. hardwarového a softwarového vybavení pro přenos obrazového záznamu, evidenci, správu a archivaci zjištěných dopravních přestupků, a jeho propojení se spisovou službou zadavatele;
e) napojení zařízení na kapacitně dostatečný způsob přenosu dat a hrazení nákladů spojených s přenosem dat;
f) zajištění provozu, provádění veškeré údržby a servisu instalovaného zařízení a programového vybavení;
g) aktualizace programového vybavení, jeho dat a příslušných dokumentů;
h) zajištění (v případě potřeby i opakovaných) potřebných revizních, metrologických či jiných kontrol a prohlídek;
i) poskytování telefonické a elektronické podpory pro zadavatele,
j) zaškolení osob zadavatele pro řádné užívání předmětu nájmu před uvedením zařízení do provozu, popř. před případným provedením změn v programovém vybavení;
k) propojení programového vybavení s pohledávkovým systémem;
l) zajištění funkčnosti programového vybavení minimálně po dobu 12 měsíců ode dne ukončení smlouvy, aby bylo možno řádně dokončit řízení o dopravním přestupku.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 508302
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Regulační a kontrolní přístroje a nástroje
  • Instalace a montáž měřících přístrojů
Datum ukončení příjmu nabídek 12.05.2015 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název statutární město Havířov
IČO 00297488
Adresa
Svornosti 86/2
73601 Havířov-Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60052297

Nahoru