Výpis systémových zpráv

Oprava stávajícího propustku pod místní komunikací v obci Janův Důl

Datum uveřejnění 04.02.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.02.2019
Označení verze Aktuální  (20.07.2020 19:04:31)
Systémové číslo P19V00000864
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava stávajícího propustku pod místní komunikací v obci Janův Důl
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této stavby je oprava a zkapacitnění stávajícího propustku pod místní komunikací,
který je v současné době v nevyhovujícím technické stavu.

Staveniště se vyskytuje na pozemcích:
1144/1 v k.ú. Janův Důl – ostatní komunikace (ostatní plocha) – obec Janův Důl
211/2 v k.ú. Janův Důl – zahrada

Propustek byl navržen obdélníkového průřezu 1,40 x 0,80 m o délce v ose 5,80 m. Konstrukce samotného propustku byla navržena ze železobetonu (základy, opěry, mostovka, křídla) s tím, že opěry a dno bude obloženo kamenem (jako břehové opevnění) tak, aby se z hydraulického hlediska nechoval propustek jako objekt (požadavek Povodí Ohře). Betonové konstrukce se styku s vlhkostí budou opatřeny izolačním nátěrem ALP+2Xaln. Kapacita byla navržena dle podmínek povodí Ohře co "nejvyšší" vzhledem místním podmínkám a navázaní na koryto před a za propustkem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 18.03.2019 18:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Oprava stávajícího propustku pod místní komunikací v obci Janův Důl
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Janův Důl
IČO 00831395
Adresa
Janův Důl 75
46352 Janův Důl
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 640921

Nahoru