Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„Oprava povrchu místní komunikace - Mackovice“

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 26.06.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.05.2018
Označení verze Aktuální  (18.10.2018 12:53:36)
Systémové číslo P18V00005273
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Oprava povrchu místní komunikace - Mackovice“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je oprava úseku místní komunikace, jež se nachází v samotném centru obce. Tato komunikace je umístěna na pozemku parc. 256, v katastrálním území Mackovice. Předmětný úsek začíná u napojení na hlavní silnici jižně pod budovou obecního úřadu. Pokračuje dál rovně směrem na západ až k napojení na jinou komunikaci z betonových panelů. Délka dotčené komunikace je 121,94 m. Šířka mezi obrubníky je 3,2 m. Plocha komunikace zaujímá 392 m2. Povrch komunikace je zhotoven ze živice. Při opravě povrchu komunikace dojde k vyrovnání stávajícího povrchu vozovky a provedení obrusné vrstvy v tl. 50 mm z asfaltobetonu. Podklad bude očištěn a bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze. Pro vyspravení výtluků a vyrovnání podkladní vrstvy bude použit asfaltobeton. Dále bude provedeno hloubení rýhy pro osazení nových silničních obrubníků. V místech nedostatečně zpevněného okraje vozovky bude proveden odkop na úroveň nivelety zemní pláně. Odtok dešťové vody bude zajištěn příčným a podélným sklonem s odtokem dešťové vody do uličních vpustí a dále do vsakovacích drénů. Dále předmětem veřejné zakázky je zhotovení cedule publicity dle závazného vzoru, který je přílohou Zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 081 967,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 04.06.2018 17:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Mackovice
IČO 00636851
Adresa
Mackovice 49
67178 Mackovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352316

Nahoru