Výpis systémových zpráv

Oprava pilíře na lávce pro pěší přes řeku Oslavu

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 09.06.2014  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 08.06.2014
Označení verze Aktuální  (09.06.2014 21:53:24)
Systémové číslo P14V00003212
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava pilíře na lávce pro pěší přes řeku Oslavu
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je provedení opravy středové pilíře lávky pro pěší přes řeku Oslavu v obci Naloučany, která by neohrozila lávku náhlým zřícením.
Projektant pro toto navrhuje opravu s vybudováním tří šikmých mikropilotů o průměru 89 mm, délky 5,0 m, a zajistit pilíř proti dalšímu podemílání obetonováním, s armováním, do hloubky cca 0,8 m pode dno řeky.
Podrobný výčet veškerých činností a dodávek je uveden ve výkazu výměr. Součástí dodávky bude dále vytyčení staveniště, zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud bude toto požadováno. Výše uvedené činnosti, které nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr, zahrne dodavatel do cen jednotlivých stavebních prací. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony a normativy a dle obecně závazných předpisů a metodik.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 7402010089434
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Stavební úpravy mostů
Datum ukončení příjmu nabídek 27.06.2014 20:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.naloucany.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=8
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Naloučany
IČO 00378208
Adresa
Naloučany 29
67571 Náměšť nad Oslavou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 229320

Nahoru