Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Oprava páteřní komunikace v průmyslové zóně...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 21.03.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.03.2013
Označení verze Aktuální  (19.08.2013 13:48:54)
Systémové číslo P13V00001244
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava páteřní komunikace v průmyslové zóně Zbrojovka (areál Z)
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce v níže uvedeném rozsahu:
Jedná se o opravu poškozeného povrchu koruny komunikace v délce cca 530,00 m. Havarijní stav vrchní vrstvy komunikace vznikl vlivem nevhodného podloží a také vlivem povětrnostních vlivů během zimního období. Výtluky vznikly zejména v dolní části uvažovaného prostoru opravované komunikace, dosahují hloubky až 20 cm.
Nevhodným podložím se rozumí především výskyt původních žulových kostek pod korunou komunikace. Korunu komunikace tvoří v současné době kryt z asfaltem obalovaného kameniva. Kryt je různé tloušťky v rozmezí 5 cm až 15 cm. V celé ploše uvažované opravy, tj. 3350m2 v dolní části komunikace se vyskytuje podklad ze žulových kostek. Uvažovaná délka opravy komunikace je cca 530 m na celkovou uvažovanou šířku cca 6 m. Podrobnosti jsou dány slepým soupisem prací 001 – příloha č. 8 zadávací dokumentace.
Předmět této zakázky je tedy provedení skrývky původní koruny komunikace frézováním, odstranění vrstvy žulových kostek, provedení měření únosnosti této pláně a dle potřeby její doplnění vrstvou ze štěrkodrti. Odtěžené kostky i odfrézovaná živice budou odvezeny na skládky. Na připravenou pláň se provede vlastní oprava koruny komunikace v této skladbě:

- hutněná pláň na stávajících podkladních vrstvách

- podklad ze štěrkodrti frakce 0-32 mm tl. 100mm

- podklad z kameniva obalovaného asfaltem nad 3m, tl. 50mm

- postřik živičný spojovací bez posypu

- beton asfaltový z modifik. asfaltu nad 3m, tl. 50mm

V uvažované trase komunikace se nachází stávající poklopy jednotné kanalizace a poklopy vodovodního řadu, které budou v případě potřeby výškově upraveny na novou niveletu koruny komunikace.
Součástí požadovaných oprav jsou rovněž nutné geodetické práce a zaměření, dokumentace skutečného provedení stavby s geometrickým plánem a zaměřením. Dále jsou součástí opravy potřebná měření a zkoušky únosnosti na pláni.
Stavba má jeden stavební objekt. Místem plnění je parcela č. 14 653 a parcela č. 14 654 v k.ú. a obci Vsetín.
Při realizaci stavby je nutná součinnost dodavatele se subjekty, které mají v sousedství uvažované opravy svá sídla. Je nezbytné koordinovat s těmito subjekty čas a místo realizace oprav.
Předmětem plnění jsou i vedlejší a ostatní náklady stavby, jejichž specifikace je podrobně sepsána ve slepém soupisu prací 01 – příloha č. 8 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 399 116,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Obnova povrchu vozovky
Datum ukončení příjmu nabídek 05.04.2013 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Oprava páteřní komunikace v průmyslové zóně Zbrojovka (areál Z)
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Vsetín
IČO 00304450
Adresa
Svárov 1080
75524 Vsetín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60056921

Nahoru