Výpis systémových zpráv

Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně

Datum uveřejnění 27.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.07.2017
Označení verze Aktuální  (04.09.2019 07:19:01)
Systémové číslo P17V00005346
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně
Druh Stavební práce
Popis Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004510
Předmětem veřejné zakázky je oprava objektu sýpky v Horšovském Týně. Objekt sýpky je součástí národní kulturní památky – hrad a zámek Horšovský Týn, ev. č. NKP 18965/4 – 2075 – sýpka.
V přízemí objektu nově vznikne kancelář, sociální zařízení, úklidová komora a depozitář. S navrženými stavebními úpravami jsou spojeny i nové vnitřní rozvody inženýrských sítí.
Jednotlivá patra budou přístupná po stávajících dřevěných jednoramenných schodištích, která budou kompletně restaurována. Na restaurování celého vnitřního barokního schodiště s profilovanými sloupy bude restaurátorem vypracován podrobný záměr obnovy, který bude obsahovat přesné technické a technologické postupy prací, jejich rozsah, grafické znázornění nově vkládaných či odstraňovaných prvků a náhrad. Tento záměr bude předmětem samostatné žádosti o vydání závazného stanoviska Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Oprava portálu s medailonkem na východní straně objektu bude prováděna restaurátorem s licencí, s oprávněním MK ČR. Po dobu provádění oprav střechy a oklepávání omítek bude portál ochráněn minimálně překrytím plachtou. Na restaurování kamenného portálu s medailonkem po šetrném vybourání zazdívky bude restaurátorem vypracován podrobný záměr restaurování s technickým a technologickým postupem, návrhem konečného výtvarného řešení a grafickými podklady, který bude předmětem samostatné žádosti o vydání závazného stanoviska Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Stávající dřevěné profilované sloupy v krovu a u schodiště budou restaurátorsky opraveny. Na restaurování profilovaných barokních sloupů bude restaurátorem vypracován podrobný záměr obnovy, který bude obsahovat přesné technické a technologické postupy prací, jejich rozsah, grafické znázornění nově vkládaných či odstraňovaných prvků a náhrad. Tento záměr bude předmětem samostatné žádosti o vydání závazného stanoviska Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Do přízemí objektu bude zajištěn bezbariérový vstup hlavním vchodem. V objektu je navrženo WC pro invalidy.
Při realizaci stavby bude prováděn mykologický průzkum objektu, včetně odběru vzorků a jejich laboratorního vyhodnocení. Na základě tohoto průzkumu bude upřesněn a doplněn rozsah oprav z mykologického hlediska. Celá akce opravy objektu sýpky bude probíhat pod průběžnou kontrolou a dohledem památkových orgánů. Případné změny zjištěné dle skutečného stavu po odkrytí střešní krytiny a zazděných částí paty krovu musí být vždy odsouhlaseny zástupci památkové péče a projektantem, nikoliv pouze dodavatelem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 14 309 165,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Klempířské práce
  • Ochrana historických památek a budov
Datum ukončení příjmu nabídek 16.08.2017 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Horšovský Týn
IČO 00253383
Adresa
náměstí Republiky 52
34601 Horšovský Týn
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60064082

Nahoru