Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Oprava nosných konstrukcí lodžií domu s...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 13.04.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.03.2021
Označení verze Aktuální  (12.05.2021 11:01:24)
Systémové číslo P21V00001738
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava nosných konstrukcí lodžií domu s pečovatelskou službou v Roztokách u Prahy
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Odesláním elektronické výzvy přes systém
Popis Předmětem veřejné zakázky (díla) je provedení stavebních prací zahrnujících celkovou opravu a rekonstrukci nosných konstrukcí lodžií na jihozápadní fasádě domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) na adrese Jungmannova 27, v Roztokách u Prahy. Jihozápadní fasáda objektu je osazena lodžiemi hloubky 1,6 m. Po stránce konstrukční se jedná o stěnový příčný systém. Nosné stěny tl. 240 mm z keramických tvarovek jsou situovány v osových vzdálenostech 4,14 – 4,84 m. Příčné podpory mezi lodžiemi tvoří prefabrikované krakorce rovněž tl. 240mm. Stropy tvoří, dle původního projektu zmonolitněné filigránové panely tl. 60mm. Celková tloušťka stropu po dobetonování je 150mm. Stropy v rozsahu lodžií byly realizovány pomocí prefabrikovaných panelů tl. 200mm, ukládaných rovnoběžně s fasádou. Nosná konstrukce lodžií je, dle původního projektu, izolačně oddělena od fasády. Podlahu lodžií tvoří dlažba na betonové mazanině.
Konstrukce lodžií byly zkontrolovány s následujícími hlavními závěry:
Panely lodžií mají různou délku uložení na krajní podpory (od 45 do 230mm). Konstrukce lodžií je nezateplena a silně trpí opakovanými teplotními šoky. Betonová zálivka mezi panely je zdegradovaná, případně lokálně chybí. Pod prefa krakorci byly ponechány dřevěné klíny a podkladky. U krajních podpor není provedena armovaná dobetonávka, ale pouze dozdívka z plných cihel. Omítka přední hrany panelů je lokálně oddělená od podkladu, v některých případech k odpadnutí krycí vrstvy výztuže. Dlažba podlahy lodžií je u přední hrany povětšinou odmrzlá vlivem porušení hydroizolace. V těchto místech je rovněž viditelně poškozena podkladní mazanina.
Hlavním problémem konstrukce lodžií je nedostatečné uložení na podpory. Ve více než polovině případů se ve styku panelů a krakorce vyskytují kaverny. Dalším zásadním problémem je místy odhalená výztuž panelů, která jsa vystavená povětrnostním vlivům volně koroduje. V zimním období pak dochází vlivem mrazových cyklů k dlouhodobé degradaci základního materiálu.
Stávající stav nosné konstrukce lodžií je staticky nevyhovující, v případě nedostatečného uložení panelů hrozí lokální havárie. Je nutné zamezit vlivu povětrnosti a vody do konstrukce.
Primární problém s nedostatečným uložením panelů na podporu lze řešit dodatečným rozšířením ložné plochy pomocí ocelového profilu, který se přikotví do boku krakorce přes chemické kotvy. Kratší rameno úhelníku je nutné vzepřít do spodního líce panelu přes podmazání rozpínavou maltou, aby došlo k aktivaci. Zdegradované cihelné dozdívky a betonové mazaniny a zálivky je nutno odstranit a nahradit mrazuvzdorným materiálem, který je nutno aktivovat expanzní přísadou. Je nutno provést na několika místech kontrolu funkčnosti hydroizolace pod dlažbou lodžií a v případě většinového poškození odstranit stávající skladbu a provést znovu ve vyšší kvalitě. Nesoudržné plochy omítek je třeba klepat a vyspravit příslušným sanačním materiálem.
K zakrytí opravovaných ploch se provedou fasádní nátěry v potřebném rozsahu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 080 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy domů
  • Stavební úpravy budov sloužících k ubytování
  • Stavební úpravy zařízení sociální péče
Datum ukončení příjmu nabídek 13.04.2021 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Oprava nosných konstrukcí lodžií domu s pečovatelskou službou v Roztokách u Prahy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru