Výpis systémových zpráv

Oprava místních komunikací, lokality „hřbitov-Bahenná“ a „odbočka ke hřbitovu“, k. ú. Lhotka

Datum uveřejnění 13.07.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.07.2018
Označení verze Aktuální  (17.12.2018 22:06:26)
Systémové číslo P18V00005757
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava místních komunikací, lokality „hřbitov-Bahenná“ a „odbočka ke hřbitovu“, k. ú. Lhotka
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je oprava dvou místních komunikací.
Jedná se o místní komunikace:
- hřbitov-Bahenná a
- odbočka ke hřbitovu.

Bližší popis stavebních prací je uveden v příloze č. 3, v rámci které jsou přiloženy katastrální mapy s vyznačením místních komunikací a popis technologického postupu prací.
V příloze č. 4 jsou dále uvedeny soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, ze kterých je zřejmý objem prací.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i práce v této Výzvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je účastník povinen zahrnout do své nabídkové ceny.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 183 215,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Práce na opravě silnic
  • Obnova povrchu vozovky
Datum ukončení příjmu nabídek 27.07.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Oprava místních komunikací, lokality „hřbitov-Bahenná“ a „odbočka ke hřbitovu“, k. ú. Lhotka
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název obec Lhotka
IČO 00296864
Adresa
žádná 89
73947 Lhotka
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 219367

Nahoru