Výpis systémových zpráv

Oprava místní komunikace v obci Lichnov, p.č. 776,780

Datum uveřejnění 05.04.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 05.04.2019
Označení verze Aktuální  (17.05.2019 12:45:15)
Systémové číslo P19V00002694
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava místní komunikace v obci Lichnov, p.č. 776,780
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Odesláním elektronické výzvy přes systém
Popis Jedná se o opravu stávající místní komunikace v intravilánu obce Lichnov. Šířka komunikace a plochy k parkování cca 5,0 – 14,0 m. Podélný sklon bude kopírovat stávající sklon komunikace. Příčný sklon je max. 2 %. Niveleta a tl. obrusné konstrukční vrstvy bude o cca 60 mm vyšší než stávající komunikace (dojde k navýšení nivelety). Povrch komunikace je nevyhovující a značné poškozený, deformace, vyjeté koleje, kraje komunikace jsou vydrolené.
Popis stávajícího stavu: parcela č. 776 a 780 slouží nyní jako místní komunikace a plocha k parkování. Povrch stávající komunikace tvoří z části kamenná drť a z části asfalt. Komunikace je ve velmi havarijním stavu.
Popis nového stavu: původní konstrukční vrstva bude stržena a přehutněna válcem s vyrovnávací vrstvou štěrku ø 3 mm. Nanese se spojovací živičný postřik ze silniční emulze 0,7 kg/m2 a dále pak asfaltobeton ACO 11 do obrusu s velikostí maximálního zrna 11 mm v tl. cca 60 mm, podle ČSN EN 13108-1:2008. Oprava bude prováděna na stejné půdorysné ploše jako je stávající komunikace. Nebudou se navyšovat šířkové rozměry, délka ani plocha (506 m2). Navýší se niveleta komunikace o cca 60 mm. Pracovní spára mezi novou vrstvou asfaltobetonu a stávající vrstvou asfaltu bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou tl. 10 mm hl. 50 mm. Podélný sklon bude kopírovat stávající sklon komunikace. Příčný sklon je max. 2 %. Bude provedena výměna silniční vpusti za novou (1 ks). Poklopy armatur a RŠ budou osazeny zároveň s niveletou komunikace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 602 573,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Práce na opravě silnic
Datum ukončení příjmu nabídek 23.04.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Oprava místní komunikace v obci Lichnov, p.č. 776,780
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Lichnov
IČO 00296163
Adresa
Lichnov 42 42
79315 Lichnov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 344549

Nahoru