Výpis systémových zpráv

Oprava kostela sv. Máří Magdalény

Datum uveřejnění 06.03.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.03.2020
Označení verze Aktuální  (12.05.2020 15:33:15)
Systémové číslo P20V00001658
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava kostela sv. Máří Magdalény
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce opravy střechy a krovu presbyteria a sanktusníkové věže kostela sv. Máří Magdaleny v Chlumíně. Způsob opravy byl navržen po provedení podrobného průzkumu krovu, prohlídky celého objektu a posouzení vybrané části konstrukce statickým výpočtem. Přesný rozsah výměn poškozených prvků bude určen po rozkrytí krytiny.
Stávající prejzová krytina presbyteria je na řadě míst porušená a dochází k zatékání do podstřeší. Obloukový závěr je nevhodně vykryt trojúhelníkovými výsečemi mezi dvouprutovými „nárožími“. Textilní síť proti holubům po obvodu lucerny sanktusníku je na několika místech porušená.
Stav klempířských prvků odpovídá stáří 50 let. Žlaby, svislé potrubí a oplechování úžlabí je na několika místech porušené, plechová krytina sanktusníkové věže je však v poměrně dobrém stavu. Nátěr se plošně loupe.
Makovice a kříž ve vrcholu věže se jeví v dobrém stavu, kříž je však nakloněný a bude nutné prověřit jeho ukotvení a stav horní části hrotnice.
Stávající odvedení dešťových vod je nedostatečné. Okapové chodníky jsou poškozené, dochází k zatékání části vody ke zdivu a následnému poškozování zdiva a omítek vlhkostí. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti nejsou vyčištěny, vzdálenost ke vpustem je příliš velká.
Součástí projektu bude zrestaurování věžních hodin a vitráží v kostele S. Máří Magdalény v Chlumíně.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 191 471,74 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 25.03.2020 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Oprava kostela sv. Máří Magdalény
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Chlumín
IČO 00236853
Adresa
Chlumín Obec Chlumín
27743 Chlumín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352785

Nahoru