Výpis systémových zpráv

Oprava komunikací a dešťové kanalizace – Šmerhovská ulice

Datum uveřejnění 21.08.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.08.2019
Označení verze Aktuální  (10.12.2019 10:08:50)
Systémové číslo P19V00007236
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava komunikací a dešťové kanalizace – Šmerhovská ulice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je vyhledání vhodného zhotovitele díla, které zahrnuje výměnu stávajícího kanalizačního potrubí v ulici Šmerhovská v Bezně včetně výměny revizních šachet
a uličních vpustí. Kompletní rekonstrukci chodníků včetně nového konstrukčního souvrství a opravu živičného krytu místní komunikace v jižní části Šmerhovské ulice a komunikace spojující ulici Šmerhovskou s ulicí J. F. Pachty. V prostoru „T“ křižovatky dojde ke kompletní opravě vozovky včetně konstrukčního souvrství. Stavební práce budou zahrnovat rovněž izolaci stavby na pozemku parcelní číslo St. 235 proti pronikání zemní vlhkosti a zajištění odvodu srážkových vod z okapů u objektu fary
v místě vstupu. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky vyplývá z technické zprávy, situačního výkresu povrchů, situačního výkresu kanalizace a výkazu výměr, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 11.09.2019 10:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Oprava komunikací a dešťové kanalizace – Šmerhovská ulice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městys Bezno
IČO 00237469
Adresa
Boleslavská 154
29429 Bezno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 229082

Nahoru