Výpis systémových zpráv

Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - pokračování IV. etapa

Datum uveřejnění 28.04.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 28.04.2017
Označení verze Aktuální  (08.06.2017 12:40:36)
Systémové číslo P17V00002643
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - pokračování IV. etapa
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této veřejné zakázky je IV. etapa opravy stávající poškozené ohradní zdi hřbitova. Jedná se o část zdi v severovýchodním rohu o délce cca 70,5m. Ohradní zeď je provedena z cihelného zdiva na vyvětralou maltu. Stávající stěna je poškozena povětrnostními vlivy, rozpadem zdiva a nedostatečnými dimenzemi. V severovýchodním rohu je navíc zatížena zemním tlakem. Nejprve budou zajištěny náhrobky proti poškození a případnému zřícení během odstraňování zdi. V části A je navrženo provést zajištění stability svahu pomocí armovaného zemního tělesa, nebo opěrnou úhlovou zdí ze ŽB. V částech B a C je navrženo provést rozebrání ohradní zdi a nahradit ji novou cihelnou zdí tl. 300 mm na železobetonový základ ze ŽB. V horní části bude stěna vyzděna z ostře pálených cihel CP P20 na maltu M10 s ukončující betonovou římsou. Nová železobetonová opěrná zeď bude z betonu C25/30, římsa bude z betonu C25/30 a vyztužena sítí SZ.
Oprava stávající poškozené ohradní zdi hřbitova bude probíhat na dotčeném pozemku p.p.č. 484 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle projektu pro stavební povolení s názvem Svoboda nad Úpou p.p.č. 484, Rekonstrukce hřbitovní zdi IV. etapa, Projekt pro stavební povolení, datum listopad 2016, který vypracoval Ing. Jan Chaloupský a je přílohou č. 2 této Výzvy.
Podrobnější informace podá stavební technik města:
Jiří Rajsner – tel. 499 871 145, mobil 739 008 476,
email: jiri.rajsner@musvoboda.cz
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 984 547,27 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 37' 33.4596" N, 15° 48' 59.3579" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 17.05.2017 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - pokračování IV. etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
IČO 00278335
Adresa
Náměstí Svornosti 474
54224 Svoboda nad Úpou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 226346

Nahoru