Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Oprava chodníku v ulici Lipová a Zámecká,...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 25.01.2023  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.11.2022
Označení verze Aktuální  (25.01.2023 11:44:57)
Systémové číslo P23V00000409
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava chodníku v ulici Lipová a Zámecká, Stěžery II. etapa
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Projektová dokumentace řeší opravu stávajících chodníků v obci, podél průtahu silnice II. třídy č. 324 (ul. Lipová) a III. třídy č. 32426 (ul. Zámecká). Z důvodu velké finanční náročnosti byla oprava chodníků rozdělena do tří stavebních na sobě nezávislých objektů.
I. etapa oprav byla již realizována, proto tato výzva řeší pouze etapu č. II., tzn. SO 102 – od křižovatky ul. Lipová a ul. Spojovací po nemovitost č.p. 53. Délka úseku opravy chodníku v objektu SO 102 je 329,21 m. Součástí této etapy je dále SO 401 – Přisvětlení přechodu pro chodce. Přes tento přechod se dostáváme do vyústění ulice Malá Strana, kde se nachází ZOO Park a farmářská prodejna Agrosem.

V návaznosti na I. etapu výstavby chodníků je navržena změna konstrukce chodníků, sjezdů a
změna sanace zemní pláně z důvodu nízkého krytí stávajících sítí technické infrastruktury – kabelového sdělovací vedení firmy CETIN a kabelového vedení nízkého napětí firmy ČEZ Distribuce. Je navržena sanace podloží výměnou nevhodných zemin v tl. 15 cm za hrubé drcené kamenivo frakce 0 – 63 s použitím separační geotextilie 300 g/m2 na parapláni. Tato změna je uvedena v Dodatku č. 1 k výše uvedené projektové dokumentaci.

Dále zastupitelé obce rozhodli, že součástí stavby budou i původně neplánované sjezdy z komunikace II/324 k dotovanému chodníku. K této části je samostatný rozpočet - viz. Příloha č. 4 Výkaz výměr - SO 102 – Chodník ulice Lipová – od ul. Spojovací čp. 53 - samostatné sjezdy mezi komunikací II/324 a chodníkem – mimo dotaci – fakturováno samostatně!

Poskytovatel dotace SFDI dále požadujeme pro plnohodnotné zajištění bezpečnosti a bezbariérového užívání staveb financované akce, provést úpravu předloženého projektového řešení akce: Je-li v projektu použita dlažba se zkosenými hranami, upozorňujeme také na nutnost zajištění funkčního hmatového kontrastu dle NV 163/2002 Sb., v platném znění, a TN TZÚS 12. 03. 04, případně TN TZÚS 12. 03. 06. – viz. Příloha č. 5 Výkaz výměr - ZL01 - Změna dlažby – požadavek SFDI. V dotčených místech musí být použita dlažba bez zkosených hran.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 23.11.2022 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Oprava chodníku v ulici Lipová a Zámecká, Stěžery II. etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Stěžery
IČO 00269611
Adresa
Lipová 31
50321 Stěžery
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 492808

Nahoru