Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Oprava bazénových obkladů v AQUAPARKU v...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 27.02.2019  
Datum zrušení 11.03.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 27.02.2019
Označení verze Aktuální  (27.02.2019 14:34:02)
Systémové číslo P19V00001441
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava bazénových obkladů v AQUAPARKU v Klášterci nad Ohří - 2019
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je lokální oprava obkladů bazénů v areálu aquaparku v Klášterci nad Ohří. Lokální opravy spočívají zejména v demontáži mrazem nebo mechanicky poškozených obkladů bazénů a obložených přilehlých ploch (stěny, dna, žlábky a schodiště bazénů, přístupová brodítka, schodiště tobogánů a venkovní schodiště skokanského bazénu), očištění a vyrovnání podkladů, provedení penetrace a hydroizolace podkladu a ve zpětné montáži nových obkladů. Součástí zakázky jsou i opravy venkovního schodiště (konstrukce, omítky, nátěry). Dále budou povedeny opravy spárování obkladů, odstranění stávající narušené spárovací hmoty a tmelů, proříznutí spár a provedení nového zaspárování pružnou spárovací hmotou. Použité obkladačky musejí být shodné se stávajícími, t.j. shodného charakteru a vlastností. shodné velikosti a barevných odstínů ( viz. specifikace v orientačním výkazu výměr ).
Opravy budou provedeny v bazénu malého a velkého tobogánu, v dětském bazénu s můstkem, v bazénu divoké vody, v bazénu se skokanským můstkem, ve velkém plaveckém bazénu a přístupových brodítkách k bazénům. Rozsah stanovený v zadávací dokumentaci je pouze orientační, sestavený na základě podkladů z předchozích let. Konečná cena bude stanovena dle skutečnosti.
Na veškeré práce a dodávky spojené s opravou bazénových obkladů požaduje zadavatel poskytnutí záruky v délce trvání min. 24 měsíců.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností :
* zhotovení díla dle výkazu výměr, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).
* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby.
* jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor dopravní stavby.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, plotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií.
* dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 289 256,20 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 11.03.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru