Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Opěrná zeď v ulici Na vrchu, Praha - Řeporyje

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 12.08.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.08.2019
Označení verze Aktuální  (15.10.2019 23:08:18)
Systémové číslo P19V00006963
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Opěrná zeď v ulici Na vrchu, Praha - Řeporyje
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Navržená opěrná zeď řeší zajištění stability svahu přilehlého ke komunikaci v ulicích Ve Výrech a Na vrchu podél pozemků p.č. 211, 212 a 213. Zeď je navržena s kolmým lícem. Pro zeď jsou navrženy betonové tvarovky GRAVITY STONE CH od firmy KB BLOK v přírodní barvě. Zeď je ve své podstatné části navržena jako kotvená pomocí geomříží do zeminy za zdí, která je touto geomříží vyztužena.
Ve spodní části zdi u pozemku p.č. 213 je za vlastní zdí navržena mikropilotová stěna kotvená pomocí šikmých mikropilot. Toto řešení je v této části nezbytné kvůli zděné opěrné zídce nad svahem. Mikropilotová stěna bude sloužit jako pažení stavební jámy během výstavby a poté jako trvalá nosná konstrukce podchycující svah v této části opěrné zdi.
Ve střední části zdi u pozemku p.č. 212 je navržena zeď z betonových tvarovek GRAVITY STONE CH kotvená geomřížemi do navezené a zhutněné zeminy. Během výstavby bude zasahovat stavební jáma na tento pozemek, před dokončením stavby bude tento pozemek uveden do původního stavu.
V horní části zdi u pozemku p.č. 211, kde je zeď v blízkosti rodinného domu a má malou výšku, bude za zdí použit mezerovitý beton, do kterého bude zeď ukotvena pomocí geomříží. Toto řešení je použito vzhledem k nevhodnosti hutnění zeminy v blízkosti základové spáry tohoto objektu.
Před prováděním výkopů u základů objektu je třeba prověřit hloubku základové spáry objektu. Způsob provádění výkopů je třeba přizpůsobit této hloubce po konzultaci s projektantem. Po zahájení výkopových prací je třeba přizvat na stavbu projektanta a geologa a prověřit předpokládané vlastnosti zemin kvůli založení zdi a sklonu svahů stavební jámy.
Součástí stavby je vybudování chodníku podél komunikace u opěrné zdi
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 800 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 27.08.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Opěrná zeď v ulici Na vrchu, Praha - Řeporyje
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská část Praha-Řeporyje
IČO 00241628
Adresa
Nad Náměstím 84
15500 Praha-Řeporyje
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 7252010021578

Nahoru