Výpis systémových zpráv

Odpadové hospodářství - Hradčovice

Datum uveřejnění 18.12.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.07.2015
Označení verze Aktuální  (18.12.2015 14:52:55)
Systémové číslo P15V00007942
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Odpadové hospodářství - Hradčovice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové stavby odpadového hospodářství v obci Hradčovice.
Nová stavba odpadového hospodářství je navržena na pozemku parc. č. 5888 a parc. č. 5889 vedle rodinného domu č. 177. Navržený objekt je obdélníkového tvaru, přízemní, nepodsklepený o rozměru 11,50 m x 3,20 m s pultovou střechou. Přístup je navržen novým sjezdem ze stávající komunikace III tř. ř. 05019.
Objekt je tvořen jedním prostorem, ve kterém jsou umístěny plastové kontejnery na papír – 3 kusy, kontejnery na plast – 4 kusy a vedle objektu jsou na zpevněné ploše umístěny 2 kontejnery na sklo. Před objektem je navržena nová zpevněná plocha pro příjezd a výjezd vozidel a taktéž pro příjezd sběrného vozu. Nosnou konstrukci objektu tvoří betonové tvárnice rozměru 500x200x250 mm, které jsou zality betonem. Navržený objekt je postaven na betonových základových pasech, které jsou provedeny do nezámrzné hloubky. Na objektu je navržena lehká pultová střecha s plechovou krytinou.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 633 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Hradčovice
IČO 00290963
Adresa
Hradčovice 168
68733 Hradčovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 367000

Nahoru