Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Odkanalizování pravobřežní zástavby V....

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 28.08.2019  
Datum zrušení 13.10.2014
Datum zahájení zadávacího řízení 16.09.2014
Označení verze Aktuální  (28.08.2019 12:51:10)
Systémové číslo P19V00007427
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Odkanalizování pravobřežní zástavby V. Albrechtice, sběrač B od p.č. 566/4 k p.č. 140
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.
Projekt řeší odvedení splaškových a části dešťových odpadních vod z pravobřežní části obce Velké Albrechtice s napojením na stávající kmenovou stoku A poblíž usedlosti č. p. 63. Kanalizace je napojena na stávající ČOV Bílovec ve správě SmVaK a.s. ve Velkých Albrechticích. Jedná se o zástavbu vesměs rodinných a zemědělských usedlostí na pravém břehu vodního toku Bílovka ve Velkých Albrechticích. Na kanalizaci bude napojen i sousedící zemědělský areál, základní škola a budova Obecního úřadu, hospoda a cca 25 RD v přilehlých ulicích, čímž bude dořešeno odkanalizování pravobřežní zástavby v širším centru obce.
Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty DN 1000 podle ČSN 1917 a plastové kanalizační šachty DN 600. Poklopy ve vozovce silnice MSK budou samonivelační tř. DN 400.
Kanalizace bude před záhozem potrubí zkoušena na vodotěsnost dle ČSN 756909 v rozsahu 100% délky potrubí, případně bude provedena kamerová kontrola před kolaudací stavby.
Trasa kanalizace je vedena převážně v prostoru stání a místní komunikace s výskytem stávajících podzemních inž. sítí ve správě jiných investorů, které je nutno respektovat.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ BYLO ZRUŠENO.

Poznámka - Informace k této veřejné zakázce byly přeneseny ze zrušeného profilu zadavatele. (https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Obec-Velke-Albrechtice_801/).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 8 063 177,94 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 499641
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Kanalizace
Datum ukončení příjmu nabídek 02.10.2014 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-velke-albrechtice_801/odkanalizovani-pravo...
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Velké Albrechtice
IČO 00600679
Adresa
Velké Albrechtice 119
74291 Velké Albrechtice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru