Výpis systémových zpráv

Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV

Datum uveřejnění 03.04.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.04.2014
Označení verze Aktuální  (02.12.2015 20:49:03)
Systémové číslo P14V00001590
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV
Druh Stavební práce
Popis Stavba bude sloužit pro odvádění splaškových vod na novou ČOV, řešení stokové sítě je dáno umístěním stávajících objektů produkujících odpadní vody a trasami stávajících inženýrských sítí. Kanalizace je vedena tak, aby bylo odvedení odpadních vod v co největší míře do čistírny odpadních vod gravitační. Vzhledem ke složité konfiguraci terénu je nutné řešit přečerpání pomocí čtyř čerpacích stanic. Čistírna odpadních vod je navržena na kapacitu 1200 EO a je uvažováno s možností zvýšení kapacity (po doplnění technologie) na výhledový stav do 2000 EO.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 72 674 140,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 377538
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě plynovodů
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
  • Stavební práce pro telefonní vedení
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Výstavba kanalizačních čerpacích stanic
  • Výstavba příjezdových komunikací
  • Výstavba čistíren odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 25.08.2014 09:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 07.05.2014 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Nezvěstice
IČO 00257028
Adresa
Nezvěstice 277
33204 Nezvěstice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 358343

Nahoru