Výpis systémových zpráv

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

Datum uveřejnění 09.05.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.05.2016
Označení verze Aktuální  (28.11.2017 12:34:42)
Systémové číslo P16V00004979
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je zajištění projekční a inženýrské činnosti v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o průzkumné práce, polohopisné a výškopisné zaměřeni staveniště,IG a HG průzkum, dokumentace pro územní řízení vč. inženýrské činnosti, dokumentace pro stavební řízení vč. inženýrské činnosti, projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., projektová dokumentace soukromé části domovní kanalizační přípojky pro všechny relevantní připojované nemovitosti vč. inženýrské činnosti, nabídkový rozpočet, výkaz výměr se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, provedení kompletní inženýrské činnosti související s vyřízením potřebných povolení, vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vypracování plánu organizace výstavby, zpracování a projednání budoucího modelu provozování a podmínek budoucího provozování
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 643799
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 31.05.2016 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Kopřivnice
IČO 00298077
Adresa
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 213955

Nahoru