Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Odborné učebny v ZŠ Velké Hamry – stavební...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 02.08.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.06.2018
Označení verze Aktuální  (15.05.2019 14:34:35)
Systémové číslo P18V00006395
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Odborné učebny v ZŠ Velké Hamry – stavební práce – učebny a řemeslná dílna
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Odborné učebny v ZŠ Velké Hamry – stavební práce – učebny a řemeslná dílna“, spočívající ve vybourání stávající podlahy v učebně řemesel a přilehlém kabinetu a vybudování nových podlah. Podlaha v učebně bude zateplená a bude zahrnovat podlahové teplovodní vytápění. Kabinet bude nadále vytápěn otopným tělesem. Zateplena bude i kamenná zeď přilehlá k učebně směrem do interiéru minerální bezvláknitou tepelněizolační deskou. Zateplení stěny není uznatelným výdajem projektu a bude hrazeno z vlastních zdrojů zřizovatele. V interiéru učebny bude použita bílá vápenná štuková omítka. Výplně otvorů zůstanou stávající a bude provedena nová elektroinstalace. Také dojde k rekonstrukci jazykové učebny a odborné učebny přírodovědných předmětů, kdy dojde k demontáži stávající podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídách. Učebny budou vybaveny novou podlahovou krytinou, osvětlením, novou výmalbou a stínící technikou.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem „Učebna řemesel” zpracované společnostíComfortSpace a.s., Argentinská 1027/20, 170 74 Praha 7 – Holešovice, IČO: 284 809 70, odpovědný projektant Ing. Marek Šebesta, ČKAIT autorizace: 0401693, v prosinci 2016, v technickém popisu uceleného řešení s názvem „JAZYKOVÁ LABORATOŘ – PRÁCE SE ZVUKEM (HW) A SDÍLENÍM OBRAZU (SW)“ zpracované společnostíAV MEDIA a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10, Antonínem Turkem DiS., CTS v červenci 2016, technickém popisu uceleného řešení s názvem „UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD – MULTIFUNKČNÍ UČEBNA“ zpracované společností Complex spol. s.r.o., Bavorská 856, 155 41 Praha 5, Antonínem Turkem Dis. CTS v září 2016 a v projektové dokumentaci s názvem „OBJEKT ZŠ VELKÉ HAMRY, UČEBNY ŘEMESEL 1.N.P.ELEKTROINSTALACE NN“ zpracované projektantemAlešem Grusserem, Votočkova 351/19, Liberec 7 v lednu 2017(dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Projektová dokumentace“.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 247 067,45 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 16.07.2018 14:38:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Odborné učebny v ZŠ Velké Hamry – stavební práce – učebny a řemeslná dílna
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry, příspěvková organizace
IČO 72743557
Adresa
Velké Hamry 212
46845 Velké Hamry
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru