Výpis systémových zpráv

Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018

Datum uveřejnění 23.05.2019  
Označení verze Aktuální  (25.09.2019 18:57:13)
Systémové číslo P19V00004099
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018
Druh Dodávky
Popis Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace, PSČ 671 07
Tel.:515298438 / IČO 49438026 / e-mail: zslub@mboxzn.cz
č.účtu 1523974319/0800Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
„Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ na Základní škole Lubnice, okres Znojmo


Zadavatel Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace, se na Vás tímto obrací jako na dodavatele s výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce při realizaci projektu „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“Základní školy Lubnice, okres Znojmo financované z IROP.


Zadavatel
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Zastoupená: Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
e.mail: zslub@mboxzn.cz
tel: 732766521
IČO: 49438026
Bankovní spojení: 1523974319 Česká spořitelna

Druh, název zakázky:
Zakázka malého rozsahu na stavební práce při realizaci projektu „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ Základní školy Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Název zakázky: „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“


Předmět zakázky:
Stavební úpravy, vybavení učebny nábytkem, učebními pomůckami, montážní práce

Místem plnění je Základní škola Lubnice, okres Znojmo, Lubnice 20, p. Uherčice 671 07. Podkladem pro stanovení ceny veřejné zakázky je návrh smlouvy o provedení díla.

Lhůty:
Počátek běhu lhůty nabídek: 24.5.2019
Konec lhůty pro podání nabídek: 6.6.2019 do 10.00 hod.

Předpokládaná cena zakázky
591.443,- Kč

Zadávací dokumentace
O kompletní zadávací dokumentaci je možno požádat na e-mailové adrese viskotp@seznam.cz, tel. 732766521


Podání nabídek a místo pro podání nabídek
Nabídka bude podána v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené veřejné zakázky a adresou uchazeče.

Místo podání nabídky:
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace, Lubnice 20,
p. Uherčice 671 07

Nabídky lze zaslat poštou nebo doručit osobně.


V Lubnici dne 20.5.2019
Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
Zadávací dokumentace


Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ na Základní škole Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace„Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ na Základní škole Lubnice, okres Znojmo1. Úvodní informace
Zadavatel:
Název: Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: Lubnice 20, 671 07 Uherčice
IČO: 49438026
Bank. spojení: 1523974319/0800
Osoba oprávněná jednat: Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
e-mail: zslub@mboxzn.cz
telefon: 732766521

2. Obecné informace k veřejné zakázce
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je zadávána na „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ – zpracování nabídky. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele. Dodavatel se musí řídit ve zpracování své nabídky požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci.
Požadavky stanovené v zadávací dokumentaci jsou pro dodavatele závazné při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

3.Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky bude „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ stavební práce, vybavení učebny nábytkem, pomůckami, montážní práce.
Případné dotazy dodavatel uplatní formou písemné žádosti o dodatečné informace.

Předpokládaná hodnota zakázky je 591.443,- Kč včetně DPH

4.Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách.


5.Obchodní a platební podmínky
Jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

Dodací podmínky:
Předpokládaný termín zahájení plnění : 1.7.2019
Předpokládaný termín dokončení plnění: 31.8.2019

6.Kvalifikační předpoklady
Obecná pravidla prokazování kvalifikace

7.Způsob hodnocení nabídek
Základní hodnotícím kritériem veřejné zakázky je stanovena „nejnižší nabídková cena s DPH“

8.Lhůta a místo pro podání nabídek
Konec běhu lhůty pro podání nabídek : 6.6.2019 do 10.00
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, Lubnice 20, p. Uherčice 671 07

9.Otevírání obálek s nabídkami
Proběhne dne 6.6.2019 v 10.00 hod.

V Lubnici dne 20.5.2019Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace, PSČ 671 07
Tel.:515298438 / IČO 49438026 / e-mail: zslub@mboxzn.cz
č.účtu 1523974319/0800Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
„Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ na Základní škole Lubnice, okres Znojmo


Zadavatel Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace, se na Vás tímto obrací jako na dodavatele s výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce při realizaci projektu „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“Základní školy Lubnice, okres Znojmo financované z IROP.


Zadavatel
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Zastoupená: Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
e.mail: zslub@mboxzn.cz
tel: 732766521
IČO: 49438026
Bankovní spojení: 1523974319 Česká spořitelna

Druh, název zakázky:
Zakázka malého rozsahu na stavební práce při realizaci projektu „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ Základní školy Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Název zakázky: „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“


Předmět zakázky:
Stavební úpravy, vybavení učebny nábytkem, učebními pomůckami, montážní práce

Místem plnění je Základní škola Lubnice, okres Znojmo, Lubnice 20, p. Uherčice 671 07. Podkladem pro stanovení ceny veřejné zakázky je návrh smlouvy o provedení díla.

Lhůty:
Počátek běhu lhůty nabídek: 24.5.2019
Konec lhůty pro podání nabídek: 6.6.2019 do 10.00 hod.

Předpokládaná cena zakázky
591.443,- Kč

Zadávací dokumentace
O kompletní zadávací dokumentaci je možno požádat na e-mailové adrese viskotp@seznam.cz, tel. 732766521


Podání nabídek a místo pro podání nabídek
Nabídka bude podána v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené veřejné zakázky a adresou uchazeče.

Místo podání nabídky:
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace, Lubnice 20,
p. Uherčice 671 07

Nabídky lze zaslat poštou nebo doručit osobně.


V Lubnici dne 20.5.2019
Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
Zadávací dokumentace


Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ na Základní škole Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace„Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ na Základní škole Lubnice, okres Znojmo1. Úvodní informace
Zadavatel:
Název: Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: Lubnice 20, 671 07 Uherčice
IČO: 49438026
Bank. spojení: 1523974319/0800
Osoba oprávněná jednat: Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
e-mail: zslub@mboxzn.cz
telefon: 732766521

2. Obecné informace k veřejné zakázce
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je zadávána na „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ – zpracování nabídky. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele. Dodavatel se musí řídit ve zpracování své nabídky požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci.
Požadavky stanovené v zadávací dokumentaci jsou pro dodavatele závazné při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

3.Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky bude „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ stavební práce, vybavení učebny nábytkem, pomůckami, montážní práce.
Případné dotazy dodavatel uplatní formou písemné žádosti o dodatečné informace.

Předpokládaná hodnota zakázky je 591.443,- Kč včetně DPH

4.Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách.


5.Obchodní a platební podmínky
Jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

Dodací podmínky:
Předpokládaný termín zahájení plnění : 1.7.2019
Předpokládaný termín dokončení plnění: 31.8.2019

6.Kvalifikační předpoklady
Obecná pravidla prokazování kvalifikace

7.Způsob hodnocení nabídek
Základní hodnotícím kritériem veřejné zakázky je stanovena „nejnižší nabídková cena s DPH“

8.Lhůta a místo pro podání nabídek
Konec běhu lhůty pro podání nabídek : 6.6.2019 do 10.00
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, Lubnice 20, p. Uherčice 671 07

9.Otevírání obálek s nabídkami
Proběhne dne 6.6.2019 v 10.00 hod.

V Lubnici dne 20.5.2019Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace, PSČ 671 07
Tel.:515298438 / IČO 49438026 / e-mail: zslub@mboxzn.cz
č.účtu 1523974319/0800Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
„Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ na Základní škole Lubnice, okres Znojmo


Zadavatel Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace, se na Vás tímto obrací jako na dodavatele s výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce při realizaci projektu „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“Základní školy Lubnice, okres Znojmo financované z IROP.


Zadavatel
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Zastoupená: Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
e.mail: zslub@mboxzn.cz
tel: 732766521
IČO: 49438026
Bankovní spojení: 1523974319 Česká spořitelna

Druh, název zakázky:
Zakázka malého rozsahu na stavební práce při realizaci projektu „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ Základní školy Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Název zakázky: „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“


Předmět zakázky:
Stavební úpravy, vybavení učebny nábytkem, učebními pomůckami, montážní práce

Místem plnění je Základní škola Lubnice, okres Znojmo, Lubnice 20, p. Uherčice 671 07. Podkladem pro stanovení ceny veřejné zakázky je návrh smlouvy o provedení díla.

Lhůty:
Počátek běhu lhůty nabídek: 24.5.2019
Konec lhůty pro podání nabídek: 6.6.2019 do 10.00 hod.

Předpokládaná cena zakázky
591.443,- Kč

Zadávací dokumentace
O kompletní zadávací dokumentaci je možno požádat na e-mailové adrese viskotp@seznam.cz, tel. 732766521


Podání nabídek a místo pro podání nabídek
Nabídka bude podána v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené veřejné zakázky a adresou uchazeče.

Místo podání nabídky:
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace, Lubnice 20,
p. Uherčice 671 07

Nabídky lze zaslat poštou nebo doručit osobně.


V Lubnici dne 20.5.2019
Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
Zadávací dokumentace


Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ na Základní škole Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace„Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ na Základní škole Lubnice, okres Znojmo1. Úvodní informace
Zadavatel:
Název: Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: Lubnice 20, 671 07 Uherčice
IČO: 49438026
Bank. spojení: 1523974319/0800
Osoba oprávněná jednat: Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
e-mail: zslub@mboxzn.cz
telefon: 732766521

2. Obecné informace k veřejné zakázce
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je zadávána na „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ – zpracování nabídky. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele. Dodavatel se musí řídit ve zpracování své nabídky požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci.
Požadavky stanovené v zadávací dokumentaci jsou pro dodavatele závazné při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

3.Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky bude „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ stavební práce, vybavení učebny nábytkem, pomůckami, montážní práce.
Případné dotazy dodavatel uplatní formou písemné žádosti o dodatečné informace.

Předpokládaná hodnota zakázky je 591.443,- Kč včetně DPH

4.Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách.


5.Obchodní a platební podmínky
Jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

Dodací podmínky:
Předpokládaný termín zahájení plnění : 1.7.2019
Předpokládaný termín dokončení plnění: 31.8.2019

6.Kvalifikační předpoklady
Obecná pravidla prokazování kvalifikace

7.Způsob hodnocení nabídek
Základní hodnotícím kritériem veřejné zakázky je stanovena „nejnižší nabídková cena s DPH“

8.Lhůta a místo pro podání nabídek
Konec běhu lhůty pro podání nabídek : 6.6.2019 do 10.00
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, Lubnice 20, p. Uherčice 671 07

9.Otevírání obálek s nabídkami
Proběhne dne 6.6.2019 v 10.00 hod.

V Lubnici dne 20.5.2019Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace, PSČ 671 07
Tel.:515298438 / IČO 49438026 / e-mail: zslub@mboxzn.cz
č.účtu 1523974319/0800Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
„Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ na Základní škole Lubnice, okres Znojmo


Zadavatel Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace, se na Vás tímto obrací jako na dodavatele s výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce při realizaci projektu „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“Základní školy Lubnice, okres Znojmo financované z IROP.


Zadavatel
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Zastoupená: Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
e.mail: zslub@mboxzn.cz
tel: 732766521
IČO: 49438026
Bankovní spojení: 1523974319 Česká spořitelna

Druh, název zakázky:
Zakázka malého rozsahu na stavební práce při realizaci projektu „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ Základní školy Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Název zakázky: „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“


Předmět zakázky:
Stavební úpravy, vybavení učebny nábytkem, učebními pomůckami, montážní práce

Místem plnění je Základní škola Lubnice, okres Znojmo, Lubnice 20, p. Uherčice 671 07. Podkladem pro stanovení ceny veřejné zakázky je návrh smlouvy o provedení díla.

Lhůty:
Počátek běhu lhůty nabídek: 24.5.2019
Konec lhůty pro podání nabídek: 6.6.2019 do 10.00 hod.

Předpokládaná cena zakázky
591.443,- Kč

Zadávací dokumentace
O kompletní zadávací dokumentaci je možno požádat na e-mailové adrese viskotp@seznam.cz, tel. 732766521


Podání nabídek a místo pro podání nabídek
Nabídka bude podána v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené veřejné zakázky a adresou uchazeče.

Místo podání nabídky:
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace, Lubnice 20,
p. Uherčice 671 07

Nabídky lze zaslat poštou nebo doručit osobně.


V Lubnici dne 20.5.2019
Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
Zadávací dokumentace


Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ na Základní škole Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace„Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ na Základní škole Lubnice, okres Znojmo1. Úvodní informace
Zadavatel:
Název: Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: Lubnice 20, 671 07 Uherčice
IČO: 49438026
Bank. spojení: 1523974319/0800
Osoba oprávněná jednat: Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
e-mail: zslub@mboxzn.cz
telefon: 732766521

2. Obecné informace k veřejné zakázce
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je zadávána na „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ – zpracování nabídky. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele. Dodavatel se musí řídit ve zpracování své nabídky požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci.
Požadavky stanovené v zadávací dokumentaci jsou pro dodavatele závazné při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

3.Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky bude „Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ stavební práce, vybavení učebny nábytkem, pomůckami, montážní práce.
Případné dotazy dodavatel uplatní formou písemné žádosti o dodatečné informace.

Předpokládaná hodnota zakázky je 591.443,- Kč včetně DPH

4.Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách.


5.Obchodní a platební podmínky
Jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

Dodací podmínky:
Předpokládaný termín zahájení plnění : 1.7.2019
Předpokládaný termín dokončení plnění: 31.8.2019

6.Kvalifikační předpoklady
Obecná pravidla prokazování kvalifikace

7.Způsob hodnocení nabídek
Základní hodnotícím kritériem veřejné zakázky je stanovena „nejnižší nabídková cena s DPH“

8.Lhůta a místo pro podání nabídek
Konec běhu lhůty pro podání nabídek : 6.6.2019 do 10.00
Základní škola Lubnice, okres Znojmo, Lubnice 20, p. Uherčice 671 07

9.Otevírání obálek s nabídkami
Proběhne dne 6.6.2019 v 10.00 hod.

V Lubnici dne 20.5.2019Ing.Pavel Viskot, ředitel školy
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 488 768,50 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
  • Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
  • Instalační a montážní služby (mimo programového vybavení)
URL detailu veřejné zakázky www.zslubnice.cz
Smlouva Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace
IČO 49438026
Adresa
Lubnice 20
67107 Lubnice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-016944

Nahoru