Výpis systémových zpráv

OBYTNÁ ZÓNA LIDICKÁ ulice V HORŠOVSKÉM TÝNĚ – II. ETAPA

Datum uveřejnění 30.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.05.2018
Označení verze Aktuální  (09.10.2018 13:35:50)
Systémové číslo P18V00004334
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky OBYTNÁ ZÓNA LIDICKÁ ulice V HORŠOVSKÉM TÝNĚ – II. ETAPA
Druh Stavební práce
Popis Předmět veřejné zakázky:

SO 101 – Komunikace
- komunikace větev A v délce 129,35 m a větve B 159,43 m, v celkové délce 288,78m,
- parkovací stání – cca 26 parkovacích míst,
- oboustranný chodník šířky 1,5m,
- odvodnění komunikace.

SO 301 – Splašková kanalizace
- kanalizační stoka (oddílná) splašková z PVC DN 250 v celkové délce 230,03 m,
- kanalizační stoka splašková „SK1“ z PVC DN 250 v délce 124,18 m,
- kanalizační stoka „SK1-1“ z PVC DN 250 v délce 64,48 m,
- kanalizační stoka „SK2“ z PVC DN 250 v délce 41,37 m,
- kanalizační stoka „V1“ (výtlak) v PE 100 De75 v dl. 6,02 m a DN 250 v dl. 6,87 m ( zklidňovací úsek),
- čerpací jímka o havarijním objemu 5 m3 a elektropřípojka NN o dl. 10 m.

SO 302 – Dešťová kanalizace
- kanalizační stoka z PVC DN 250 – DN 300 o celkové délce 144,87 m,
- dešťová kanalizační stoka „DK1“ z DN 300 v dl. 53,24 m,
- dešťová kanalizační stoka „DK2“ z DN 250 v dl. 49,36 m,
- dešťová kanalizační stoka „DK3“ z DN 250 v dl. 42,27 m,
- dešťové kanalizační přípojky o celkové délce 98,62 m.
SO 303 – Vodovod
- vodovodní řad „1“ PE 100 de110 délky 145,32 m,
- odbočný vodovodní řad „1-1“ PE 100 de90 v dl. 157,39 m,
- osazení podzemních hydrantů „H“ - „H2“.

SO 304 – Vodovodní a kanalizační přípojky
- 17 kanalizačních přípojek „KPS1“ - „KPS17“ z PVC DN 150 v celkové délce 110,55 m (93,33 m na části veřejné a 17,22 m na části neveřejné)
- 17 deštových kanalizačních přípojek „KPD1“ - „KPS17“ z PVC DN 150 v celkové délce 98,62 m (79,99 m na části vrřejné a 18,63 m na části neveřejné)
- 17 vodovodních přípojek „VP1“ - „VP17“ z PE De32 v celkové délce 103,44 m (86,44 m na části vrřejné a 17 m na části neveřejné)
- 17 vodovodních odboček „VO1“ - „VO17“ (navrtávací pasy s domovními uzávěry).

SO 305 – HMZ přeložka
- zrušení trubního kanálu DN 300 v délce 180 m (vyjmutí potrubí),
- přeložka trubního kanálu „HMZ“ DN 300 v dl. 199,96 m,
- přeložka drenážního hlavníku č. I DN 110 v dl. 2,34 m,
- přeložka drenážního hlavníku č. II DN 110 v dl. 0,78 m,
- přeložka drenážního hlavníku č. III DN 110 v dl. 2,0 m,
- přepojení drenážního hlavníku č. IV DN 110 v dl. 2,0 m (řešeno napojením do deštové kanalizace „DK3“.


SO 401 – Veřejné osvětlení
- zemním kabelem CYKY 4x10 od pojistkové skříně k jednotlivým svítidlům 8 ks LED svítidel – VO 1 až VO 8.

SO 501- Plynovod
- STL plynovod d 63 v délce 279 m,
- 17 plynových přípojek d 32 v dl. 109 m (v půdorysu jen cca 83 m).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 10 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Práce spojené s přípravou staveniště
Datum ukončení příjmu nabídek 13.06.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva OBYTNÁ ZÓNA LIDICKÁ ulice V HORŠOVSKÉM TÝNĚ – II. ETAPA
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Horšovský Týn
IČO 00253383
Adresa
náměstí Republiky 52
34601 Horšovský Týn
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60064082

Nahoru