Výpis systémových zpráv

"Obořiště - rekonstrukce ulice Pod Hájem"

Datum uveřejnění 20.03.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.03.2019
Označení verze Aktuální  (08.05.2019 15:25:40)
Systémové číslo P19V00002151
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "Obořiště - rekonstrukce ulice Pod Hájem"
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „Obořiště – rekonstrukce ulice Pod Hájem“. Jedná se o opravu místní komunikace v obci Obořiště. Oprava bude prováděna bez zvyšování únosnosti pláně formou úpravy výtluků a přetahem asfaltovým kobercem. Stávající výškové uspořádání a způsob provozu v obci nebude opravou měněn. Projekt řeší opravu komunikace provedením nové obrusné asfaltové vrstvy na stávající podkladní štěrkodrti. Komunikace jsou šířky 4,5-6,0m, budou provedeny bez vjezdů na pozemky. Veškeré stávající povrchové znaky inženýrských sítí (poklopy šachet, vodovodní šoupata apod.) budou výškově upraveny na novou niveletu komunikace. Vozovky budou provedeny s příčným spádem 2,5%. Vozovky nejsou lemovány obrubami a dešťové vody tak budou odváděny příčnými a podélnými spády do přilehlých zatravněných pásů kde se dešťové vody vsakují. V zelených pásech podél vozovky bude provedeno ohumusování tl. 100mm a plochy budou zatravněny parkovou směsí.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 306 410,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 09.04.2019 18:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva "Obořiště - rekonstrukce ulice Pod Hájem"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Obořiště
IČO 00242934
Adresa
Obořiště 100
26212 Obořiště
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 509509

Nahoru