Výpis systémových zpráv

Obnova zdrojů stlačeného vzduchu na Vodárně 1

Datum uveřejnění 12.02.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 08.02.2018
Označení verze Aktuální  (31.01.2019 13:15:51)
Systémové číslo P18V00000970
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obnova zdrojů stlačeného vzduchu na Vodárně 1
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je náhrada stávajících turbokompresorů ČKD 1 a IRMA za nové zdroje stlačeného vzduchu moderní konstrukce s nízkou měrnou spotřebou elektrické energie včetně zpracování dokumentace v rozsahu přílohy 2.3 Příloha E3 - Dokumentace. Součástí řešení jsou úpravy připojovacích potrubí, stavební úpravy, protihluková opatření a napojení zařízení na okruh chladící vody. Technologie nezpracovává žádné materiály a suroviny. Zařízení bude připojeno na stávající potrubní rozvody stlačeného vzduchu.
Vybraný dodavatel zajistí kompletní dodávku a montáž technologické a stavební části projektu formou dodávky tzv. „na klíč“.
Hlavním cílem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti na výrobu stlačeného vzduchu, jehož hlavním odběratelem jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a zvýšení spolehlivosti dodávek.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v příloze č. 2 (Technická zpráva) této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 52 300 000,00 Kč
Druh ZŘ Jednací řízení s uveřejněním
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-004775
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
 • Stavební práce
 • Demoliční práce
 • Demontážní práce
 • Stavební práce na průmyslových budovách
 • Instalace a montáž potrubních systémů
 • Instalace a montáž přívodu proudu
 • Počítačové řídící systémy
 • Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení
 • Instalace a montáž kompresorů
 • Instalace a montáž strojů a přístrojů
 • Technicko-inženýrské služby
 • Poradenské inženýrství a stavební služby
 • Technické projektování
 • Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Datum ukončení příjmu nabídek
Lhůta pro podání žádostí o účast 16.03.2018 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Obnova zdrojů stlačeného vzduchu na Vodárně 1
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
IČO 47675896
Adresa
Průmyslová 1024
73961 Třinec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru