Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK“

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 07.06.2023  
Datum zahájení zadávacího řízení 08.06.2023
Označení verze Aktuální  (15.08.2023 14:39:02)
Systémové číslo P23V00003749
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK“
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Technický stav vodovodu není ve vyhovujícím stavu, potrubí pochází z roku 1898 a je za hranicí své životnosti. Obnova vodovodního řadu se provádí pro zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou. Stavební práce jsou rozděleny na dvě etapy. Zahájení stavebních prací je v letošním roce tj. 2023, v roce 2024 bude stavba dokončena.
Počátek rekonstrukce vodovodního řadu se nachází v blízkosti u „Francouzského pramene“, kde je napojen na stávající vodovod. Pokračuje jižním směrem v rámci ochranného pásma stávajícího vodovodu. Ve staničení 0,172 hm vstupuje do stávající šachty, která bude zachována. Poté vede středem plánovaného chodníku ke staničení 2,356 hm. V tomto bodě staničení přechází vodovod z litinového potrubí D118/DN100 na potrubí PE 100 RC + DOQ SDR 11 D110/100, které vede do stávající šachty, kde bude ukončen. Obnova vodovodního řadu v úseku mezi staničeními 0,000 hm a 2,356 hm bude provedena otevřeným výkopem s paženou rýhou a část mezi staničením 2,356 hm – 3,003 hm bude provedena bezvýkopovou metodou berstlining. Jedná se o bezvýkopovou metodu, která spočívá v roztlačování a trhání stávajícího potrubí a zatahování nového potrubí do vzniklého prostoru ve stejné trase. V předpokládaných lomech trasy potrubí budou zřízeny montážní jámy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 200 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 14' 18.7701" N, 17° 11' 17.8610" E
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
Datum ukončení příjmu nabídek 20.06.2023 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
IČO 65138066
Adresa
Tyršova 248/16
79001 Jeseník
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2022-017194

Nahoru