Výpis systémových zpráv

Obnova vodovodu Bulovka - Arnoltice

Datum uveřejnění 27.03.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.03.2020
Označení verze Aktuální  (11.06.2020 09:51:15)
Systémové číslo P20V00002313
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obnova vodovodu Bulovka - Arnoltice
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění je stavba - rekonstrukce (obnova) vodovodu v délce 1504 m, včetně vodovodních přípojek. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu, který je veden převážně v místní asfaltové komunikaci a částečně v zatravněné ploše, vč. přepojení vodovodních přípojek. Minimální krytí potrubí vodovodu v komunikacích bude 1,5 m v souladu s ČSN 73 6005, ČSN EN 805 a ČSN 75 5401. Potrubí stávajícího řadu je ve špatném technickém stavu. Stavba se nachází v Arnolticích u Bulovky. Stávající vodovod je veden od vodoměrné šachty v místních komunikacích s asfaltovým i nezpevněným povrchem a částečně i v zelených plochách. Konec trasy je před hlavní silnicí I/13 Frýdlant – Zawidów. Stavba je liniová, podzemní. Účelem stavby je zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou z vodovodní sítě obce. Jedná se o trvalou stavbu. Stavba bude sloužit ke gravitační dopravě pitné vody, bez nároku na spotřebu energií a hmot. Stavba bude realizována ve dvou etapách. V roce 2020 části vedené ve zpevněné komunikaci a v roce 2021 trasa vedená v nezpevněných površích. Vodovodní řady jsou navrženy z potrubí PEHD PE 100 RC PN 10 SDR 17 DN 100 (d110) a DN 150 (d160), certifikované PAS 1075, včetně opakovaných zkoušek trub (tab. č. 4) – typ 2 (koextrudované s identifikační rozměrově integrovanou 10% barevně odlišenou vrstvou z PE 100 RC, umožňující vizuální kontrolu poškození).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 10 859 642,02 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Výstavba vodních děl
Datum ukončení příjmu nabídek 21.04.2020 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Obnova vodovodu Bulovka - Arnoltice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
IČO 25496565
Adresa
Zahradní 768
46401 Frýdlant
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-034087

Nahoru