Výpis systémových zpráv

Obnova parkovací plochy před ZŠ v obci Stěbořice

Datum uveřejnění 02.10.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 08.06.2018
Označení verze Aktuální  (30.11.2018 06:35:06)
Systémové číslo P18V00008023
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obnova parkovací plochy před ZŠ v obci Stěbořice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou stavební úpravy, které představují výstavbu nové zpevněné plochy parkoviště vč. napojení nově vzniklého parkoviště na stávající místní komunikaci. Základní šířka parkovacího stání bude 2,50 m, krajní místa budou mít šířku 2,75 m. Kolmá délka parkovacího stání bude 5,20 m (4,70 m + 0,50 m převis vozidla). Příjezd k jednotlivým parkovacím plochám (stáním) bude umožněn po jednosměrném jízdním pruhu o šířce 3,50 m. Zpevněné plochy pro vlastní šikmé parkování vozidel jsou navrženy z betonových zatravňovacích dlaždic karamelové barvy rozměru 210/240 mm tl. 80 mm s distančními nálisky pro spáry šířky 30 mm. Spáry mezi betonovými dlaždicemi krytu zpevněné pojezdové plochy parkoviště, které tvoří 28 % celkové výměry plochy, budou zasypány štěrkodrtí nebo vytěženou zeminou a umožní tak vsakovaní části dešťových vod. Zpevněná plocha jednosměrného jízdního pruhu v délce 46 m a šířce 3,50 m je navržena s krytem z betonových zámkových dlaždic 200/165 mm tl. 80 mm barvy šedé. Betonová zámková dlažba bude kladena do lože z drobného kameniva na podkladní vrstvy
ze štěrkodrti. Vyznačení jednotlivých parkovacích stání bude provedeno pásy šířky 100 mm z betonových dlaždic 200/100 mm tl. 80 mm bílé barvy. Parkoviště bude po obvodu a na rozhraní jednotlivých ploch lemováno betonovými obrubníky, které budou kladeny do lože z betonu C 16/20.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 861 648,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba parkovišť
Datum ukončení příjmu nabídek 19.06.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Obnova parkovací plochy před ZŠ v obci Stěbořice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Stěbořice
IČO 00300691
Adresa
Stěbořice 28
74751 Stěbořice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 488128

Nahoru