Výpis systémových zpráv

Obnova místní komunikace Světec - Úpoř

Datum uveřejnění 03.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.04.2018
Označení verze Aktuální  (19.12.2018 09:19:12)
Systémové číslo P18V00002402
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obnova místní komunikace Světec - Úpoř
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o stavební práce na rekonstrukci stávající místní komunikace s částečně zpevněnou vozovkou v obci Úpoř na výše uvedených pozemcích. Místní komunikace je napojena na veřejnou dopravní síť skrze stykové křižovatky se silnicí III/25326-průjezdní úsek. Celková pracovní délka úseku je 539,3 m.
Jedná se místní komunikaci částečné lemované zástavbou, a z části odpovídá charakterem polní cestě, kde zajišťuje přístup k okolním zemědělským pozemkům. Dle zařazení ČSN 73 6110 se jedná o veřejně přístupnou místní obslužnou komunikaci kategorie C zajištující obsluhu okolních rodinných domů, funkční skupina MO -/4,5/30. V lokalitě se nenachází zdroj těžké nákladní dopravy. Očekávaná intenzita dopravního provozu bude nízká, odhadem do 100 vozidel/24 hod. Dle zákona č.13/1997 Sb. „O pozemních komunikacích“ se jedná o místní komunikaci III. třídy se smíšeným provozem. Provoz chodců je veden po vozovce, nejsou zde chodníky.
Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Projektová dokumentace).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 606 327,51 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 25.04.2018 17:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Obnova místní komunikace Světec - Úpoř
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Světec
IČO 00266612
Adresa
Zámek 1
41753 Světec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ VZ643150

Nahoru