Výpis systémových zpráv

Obnova místní komunikace 24c v Ženklavě

Datum uveřejnění 05.12.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 05.10.2018
Označení verze Aktuální  (05.12.2018 13:15:09)
Systémové číslo P18V00009382
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obnova místní komunikace 24c v Ženklavě
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající místní komunikace 24c v obci Ženklava, jedná se o příjezdovou cestu k rodinným domům. Vlastníkem je obec Ženklava. Část řešené místní komunikace 24c v Ženklavě je účelovou místní komunikací na soukromém pozemku. Tato část komunikace, která leží na soukromém pozemku, není předmětem této opravy.
Současný stav vozovky na MK č. 24c v Ženklavě se vyznačuje popraskaným a propadlým či výrazně zvlněným živičným povrhem, v některých částech komunikace je povrch již vydrolen a vytváří se díry. Okraje vozovky jsou téměř po celé její délce vydrolené a rozjíždí se. Oprava komunikace bude spočívat v odfrézování stávajícího živičného krytu, dále bude provedeno odtěžení špatného podkladu a jeho odvoz. Stávající špatný podklad se nahradí štěrkodrtí v průměrné tloušťce 2*15 cm. Poté se provede rozpojení podkladu a jeho reprofilace ve zbývající části opravované komunikace. Položen bude asfaltový koberec ložní ACL 16 (70mm) a asfaltový koberec obrusný ACO 11 + 50/70 (40mm). Součástí opravy MK bude i výměna stávajícího liniového odvodnění v délce 3 m, u opravy dojde k obnově stávajícího odvodnění pláně komunikace. Celková délka perforované PVC DN160 o délce 60m bude uložena do rýhy 0,45m se separační geotextílií a štěrkopískovým podsypem. Drenáž bude zaústěna do šachty dešťové kanalizace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 900 365,83 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Práce na opravě silnic
Datum ukončení příjmu nabídek 19.10.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Obnova místní komunikace 24c v Ženklavě
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Ženklava
IČO 00600831
Adresa
Ženklava 243
74267 Ženklava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 354861

Nahoru