Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„Obnova komunikací a VO v ulici Zahradní“

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 18.12.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.12.2020
Označení verze Aktuální  (31.03.2022 08:56:24)
Systémové číslo P20V00010098
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Obnova komunikací a VO v ulici Zahradní“
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch v lokalitě Zahradní v obci Březno. Předmětem stavby je oprava a rekonstrukce stávajících místních komunikací a provedení přilehlých chodníků, dále oprava a doplnění parkovacích ploch a rekonstrukce veřejného osvětlení. Jedná se o místní komunikace funkční skupiny C, obousměrné, směrově nerozdělené, typ příčného uspořádání MO2cp. Stavba je členěna na 3 trasy komunikací, přilehlé a samostatné trasy chodníků, plochu 6 parkovišť plochy rozšířené zeleně a rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci řešených ploch. Také je navržena úprava stávajících sjezdů na přilehlé pozemky a k nemovitostem. Sjezdy do objektů a na pozemky budou upraveny tak, že výškový rozdíl mezi komunikací a sjezdem je max. 0,04 m. Sjezdy budou opatřeny varovným pásem dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. V řešeném území budou provedeny nezbytné hrubé terénní úpravy pro možnost umístění předmětu plnění (u částí, kde bude zjištěn nevyhovující a poškozený beton podklad bude stávající kryt a konstrukční vrstvy rozebrány a nahrazeny novou kompletní konstrukční skladbou).

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace. Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 12 199 379,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro komunikace
  • Dláždění a asfaltování
  • Obnova povrchu vozovky
  • Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Datum ukončení příjmu nabídek 16.02.2021 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „Obnova komunikací a VO v ulici Zahradní“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Březno
IČO 00261823
Adresa
Radniční 97
43145 Březno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 223700

Nahoru