Výpis systémových zpráv

Obnova centrálních operačních sálů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Datum uveřejnění 25.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.05.2018
Označení verze Aktuální  (26.01.2019 00:07:05)
Systémové číslo P18V00004158
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obnova centrálních operačních sálů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Druh Dodávky
Popis POZOR!!! V NÁVAZNOSTI NA VYSVĚTLENÍ ZD č. 9 ZE DNE 01.08.2018 BYLA PRODLOUŽENA LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK PRO ČÁST 9, A TO DO 14.08.2018, 11:00 HOD. PRO ČÁSTI 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 a 14 ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI LHŮTA DO 08.08.2018, 11:00 HOD.

POZOR!!! V NÁVAZNOSTI NA VYSVĚTLENÍ ZD č. 5 ZE DNE 10.07.2018 BYLA PRODLOUŽENA LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK PRO ČÁST 7, A TO DO 14.08.2018, 11:00 HOD. PRO ČÁSTI 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 a 14 ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI LHŮTA DO 08.08.2018, 11:00 HOD.

POZOR!!! V NÁVAZNOSTI NA VYSVĚTLENÍ ZD č. 4 ZE DNE 03.07.2018 BYLA PRODLOUŽENA LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK PRO ČÁST 2 a ČÁST 11, A TO DO 14.08.2018, 11:00 HOD. PRO OSTATNÍ ČÁSTI ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI LHŮTA DO 08.08.2018, 11:00 HOD.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro centrální operační sály v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem dodávky je elektrokoagulace, vybavení operačních sálů, motorové systémy, mycí systémy, odsávací jednotky, operační lampy, operační stoly, kontejnery a sterilizační síta, operační nástroje, přístroje pro endoskopii, kostní fixatéry a instrumentária, plazmový sterilizátor a systém pro nitrokloubní operativu.
Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
Součástí předmětu plnění pro Část 13 (Nízkoteplotní sterilizátor - Plazmový sterilizátor) jsou i pravidelné opakující se dodávky veškerého spotřebního a pomocného materiálu po dobu 4 let (pro účely výpočtu nákladů životního cyklu stanoveno modelově 550 sterilizačních cyklů/ rok). Podmínky pravidelně se opakujících dodávek spotřebního materiálu jsou podrobně řešeny v příloze č. 7 Závazný text návrhu kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu pro Plazmový sterilizátor.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „Obnova centrálních operačních sálů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy č. 31 ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE, číslo výzvy 06_16_043, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001239.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 31 385 229,75 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-016671
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Zdravotnické přístroje
  • Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
Datum ukončení příjmu nabídek 14.08.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO 27283518
Adresa
Purkyňova 1849
47001 Česká Lípa
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 636623

Nahoru